Magyar Katolikus Lexikon > H > heti pihenőnaphoz való jog


heti pihenőnaphoz való jog   →vasárnap, →munkaszünet