Magyar Katolikus Lexikon > H > hercegség


hercegség (lat. ducatus): Györffy György nézete szerint eredetileg a magyarsághoz csatlakozott segédnépek területi szervezete. - Már a 10. sz: létezett, s az orsz. ter-ének 1/3-ára terjedt ki, központja Bihar és Nyitra volt, 15 vm. tartozott hozzá. Későbbi tanulmányában Györffy a nyitrai, bihari, somogyi és szlavóniai dukátusról írt. - Kristó Gyula szerint a dukátus olyan ter., mely a kir. rokona, a dux fennhatósága alatt állt, s a birtokok fölosztása során került hatalmába. Egyrészt a kir. hatalom terjesztése, az áll. és egyh. szervezet kiépítése volt a föladata, másrészt a korafeudális főurak pol. széttagolódási törekvéseinek eszköze. A ~ Mo-on - Kristó szerint - csak a 11. sz. 2. felében alakult ki, előbb Könyves Kálmán idején, majd végérvényesen a 13. sz. végén megszűnt. A két nézet ellentétes, kiegyenlítésük nem látszik lehetségesnek. B.A.

Györffy 1959. - Kristó 1974. - Kristó 1979. - Györffy 1983.