🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hellénista
következő 🡲

hellénista: etimológiailag 'görögül beszélő, ill. görög módra élő' személy. - Az ApCsel 6,1; 9,29 és 11,20 (a magyar ford-ban: 'görög') kivételével csak a kereszténység utáni profán irod-ban fordul elő. Ált. vélemény szerint a szórványban élő zsidókra vonatkozik, akik a héb-ektől eltérően szívesen beszéltek egymás közt gör-ül, és a Bibliát is gör-ül olvasták (→Hetvenes fordítás). Egyetemességük (univerzalizmusuk) és a Templommal kapcsolatos álláspontjuk révén is különböztek a héb-ektől. Ez utóbbi szempontból rokonságot mutatnak a kumráni közösséggel. A 6,1 alapján feltehető, hogy a pogánykeresztények egy jelentős csoportja közülük került ki; István vt. és maga Pál ap. is közéjük tartozott; e feltevés a meg nem tért ~kkal folytatott vitáikra is magyarázatul szolgálhat (6,9; 9,29), akik a régi zsidó törv. értékeihez fanatikusan ragaszkodtak, bár életvitelükben könnyen túltették azokon magukat. **

BL:604.