🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > harmadik személy közbelépése
következő 🡲

harmadik személy közbelépése (lat. interventus tertii): egy személy már folyamatban lévő perbe való bekapcsolódása: 1) peres félként, saját jogai védelmére, a kezdeti perben szereplő felek ellen; 2) peres félként, saját jogainak védelmére, de valamelyik féllel pertársaságban (vö. 1637.k. 2.§); 3) járulékosan, amikor nem a saját jogát védelmezi, hanem az egyik felet támogatja a bizonyításban v. a védelemben, s így szolgálja a saját érdekét (pl. a kezes segíti az adóst a hitelezővel szembeni védekezésben). A CIC az érdekelt közbelépésének mindezeket a fajtáit lehetővé teszi, mégpedig a per bármely fokán (1596.k. 1.§). - A ~nek oka lehet: 1) az érdekelt kérése, 2) bírói kezdeményezés. - 1) Az érdekelt saját kérésére történő közbelépéséhez a bíró engedélye szükséges. Ennek elnyerésére az érdekeltnek kérvényt kell benyújtania a bíróhoz, s ebben röviden ki kell mutatnia közbelépési jogát (1596.k. 2.§). - 2) A bíró kezdeményezésére a ~ úgy történik, hogy a bíró hivatalból perbe hívja azt a harmadik személyt, akinek közbejötte szükségesnek tűnik. A perbehívásra ilyenkor a bíró köteles, de előbb meg kell hallgatnia a feleket (1597.k.). - A közbelépés ideje: 1) a kérvényt az érdekeltnek a perfelvétel előtt kell benyújtania (vö. 1596.k. 2.§); 2) a bírónak az illetőt a pernek abban a szakaszában kell bebocsátania, amelyben az éppen van; 3) ha a per már a bizonyítás szakaszához jutott, a bíró köteles a harmadik személynek rövid, záros határidőt adni bizonyítékai beterjesztésére (1597.k. 3.§). E.P.

Erdő 1991:609.