🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > harmadik Róma-elmélet
következő 🡲

harmadik Róma-elmélet: az orosz ortodoxia küldetés-elképzelése. - Szerzője Filofej pszkovi szerz., aki kigondolta a híres-hírhedt 'Moszkva a harmadik Róma - negyedik Róma pedig nem lesz' elméletet. Eszerint az egykori birod. megtestesítője, az első Róma eljátszotta egyetemes küldetését. Szerepét átvette a második Róma, Konstantinápoly, mely szintén alkalmatlannak bizonyult az egyetemes krisztusi küldetés végrehajtására. Most következik a harmadik Róma, Moszkva, mely felelősséget vállal az egész kerségért, azon belül elsősorban az ortodoxiáért. - Bizánc 1453: bekövetkezett bukását közvetlenül megelőzően az Orosz Ortodox Egyház önálló lett. Konstantinápolynak II. Mohamed szultán zsákmányává válásában az oroszok Isten büntetését látták. Minthogy Rómával szembeni gyanakvásukat az uniót szorgalmazó 1438-39. évi ferrara-firenzei zsinat elmélyítette, az oroszok úgy találták, hogy csak magukban bízhatnak. Filofej elmélete nem érintett teol. és kánonjogi vitákat, nem igényelt dogmatikai szabályozást, hanem kifejezetten állami-egyházi, szervezeti és hatalommal szentesített igazgatási-irányítási feladatokat fogalmazott meg, elsősorban a moszkvai nagyfejed-nek, akinek külpol. programot adott. Úgy vélte, hogy ezt az állami külpol. programot az OOE teljes erkölcsi erővel támogatni fogja. Filofejnek erre az optimizmusra volt is oka, hiszen az OOE feje, Zoszima metrop. 1492: elméletét az ort. egyh. hivatalos programjává fogadta. 1551: a Százcikkelyes zsinat a ~et a moszkvai áll. külpol. programjává tette. - Bármennyire is hízelgett IV. Iván cárnak a feladat, amelynek megoldását alattvalói várták tőle, nem lehetett reális pol. célkitűzés. Egyrészt IV. Iván igazán nem óhajtotta teljesíteni Filofejnek azt a kívánságát, hogy a világi hatalom rendelje magát alá az egyh. hatalomnak, másrészt, ha akarta volna sem lett volna esélye Oroszo-nak a győzelemre egy Töröko. elleni háborúban. Moszkva komoly anyagi segítséget tudott adni a K-i pátr-knak, nem vonta meg tőlük erkölcsi támaszát sem, de érdemben nem befolyásolhatta helyzetüket. Moszkva nem volt képes a harmadik Róma szerepre. A központosítást a moszkvai pátr. joghatósága alá tartozó területen megvalósította, de a többi autokefál egyházzal való viszonyára a hagyományos, egyenjogúságon alapuló mellérendeltség volt a jellemző. Filofej elmélete tehát megmaradt utópiának. I.E.

Cerkov v isztorii Rosszii. Moszkva, 1967:79. (Szaharov, A. M.: Cerkov i obrazovanyie russzkogo centralizovannogo goszudarsztva) - Az ezeréves orosz kerség. Bp., 1988:3. (Imrényi Tibor: Az OOE rövid tört. a kezdetektől 1917-ig)