Magyar Katolikus Lexikon > H > hamis próféta


hamis próféta (lat. pseudoprophaeta): →prófétaként föllépő ember, akinek vagy nincs küldetése az igaz Istentől, ill. küldetését →hazugsággal teljesíti; vagy hamis istenségről prófétál (→bálvány). Megkülönböztetendő tőle a saját nevében beszélő →tévtanító. - Izrael tört-ét végigkísérik a ~k, mint az igaz próféta ellenfelei, akik mindig azt hirdették, amit a hatalmasok vártak tőlük. Mózes törvénye →halálbüntetéssel sújtja a ~t (MTörv 18,20-22), aki arról ismerhető fel, hogy az általa hirdetett jövendölés nem valósul meg. Illés, az igaz próf. egyedül maradt Baál 450 ~jával szemben (1Kir 18). Izaiás részegséggel (28,7), Jeremiás hazugsággal (8,10) vádolja a ~kat, akikben nincs Isten szava (5,13), a Hazugság nevében jövendölnek (5,31). Jeruzsálem elpusztult, mert ~i nem tárták föl a vétkeket, becsapták és félrevezették a népet (Siral 2,14; 4,13). Ezekiel a →babiloni fogságban hallja az Úr szavát a ~k és ~nők ellen (12; 13): „Látomásuk csalás, jövendölésük hazugság, amikor ezt mondják: »Az Úr mondja«, hiszen az Úr nem küldte őket” (13,6). Szofoniás Jeruzsálemet lázadó és tisztátalan városnak látja, melyben a fő emberek ordító oroszlánok, bíráik farkasok, prófétáik fennhéjázók és gonosztevők (3,1-5). A beteljesedés napján az Úr kiirtja országából a bálványokat, a ~kat és a tisztátalanság lelkét (Zak 13,2). - Jézus Krisztus figyelmezteti tanítványait, hogy óvakodjanak a ~któl, akik báránybőrben jönnek, de belül ragadozó farkasok (Mt 7,15-23). Eszkatologikus beszédében a végső idők jeléül adja, hogy ~k és hamis krisztusok fognak föllépni (Mt 24,11). Szt János inti a hívőket, hogy ne higgyenek minden léleknek, mert sok ~ támadt a világban (1Jn 4,1-6). Az idők végén egy különösen veszélyes ~ fog föllépni, akit Krisztus a →vadállattal együtt a tüzes tóba vettet (Jel 19,20; 20,10). - A hivatalos Izrael Jézust ~nak tekintette. - II. János Pál p. szerint „a 20. századot később majd úgy fogják látni, mint az élet elleni drasztikus támadások korszakát, háborúk megszakítatlan sorozatát és ártatlan emberi életek gyilkolását. A ~k és a hamis tanítók elérték a lehető legnagyobb sikert.” (EV 17) **