🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > halottak miséje
következő 🡲

halottak miséje: 1. a liturgiában →gyászmise. - 2. →hiedelem, mely szerint a halottak (a →tisztítótűzben szenvedő lelkek) visszajárnak szentmisére az →éjféli mise előtt v. után, némely vidékeken máskor is. - A hiedelem forrása egy középkori legenda (a Speculum Exemplorumból), mely szerint egy ember szüntelen jót szeretett tenni másokkal. Templomba menet a temetőn át vezetett az útja. Ilyenkor mindig imádkozott a halottakért. Amikor halálra vált, egy Dániel nevű pap látta el szentségekkel. A visszatérő pap elcsodálkozott, hogy az elmentében bezárt templomot tárva-nyitva találta. Még inkább elbámult, amikor a temetőben könyörgő éneket hallott, amellyel a halottak vissza akarták fizetni, rnegköszönni a jámbor ember könyörületességét. Maguk a megholt lelkek is fölkeltek sírjukból, és bementek a templomba, ahol a gyertyák gyújtatlan gyulladtak meg. Fölajánló imádságukat elvégezve, visszatértek nyugovóhelyükre, a gyertyák szépen elaludtak. Dániel pap a látomás után lépett a templomba és rakta a szent edényeket a helyükre. - Nyilván ennek népi tükröződése ez a régebbi gömöri hiedelem: aki karácsony éjszakáján kimegy a temetőbe és ott egy Miatyánkot elmond, meghallja az angyalok énekét. - Hahót (Zala m.) határában, Fakos pusztán kolostor romjai állnak (→Falkos). A közeli Bucsuszentlászló környékén élő monda szerint a benne élő barátokat a templomba menekülő falubeliekkel együtt karácsony estéjén törökök mészárolták le. Egyik társuk, aki nem messze remetéskedett és éppen az éjféli misére iparkodott, döbbenettel látta a pusztulást. Elhatározta, hogy a misét ott, a felkoncolt halottak között mégis elmondja. Közben a még életben maradtak is ide menekültek, a templomba, az üldöző törökök azonban őket is megölték a remetével együtt, aki a misét nem tudta elvégezni. Az a hiedelem, hogy amikor megcsendülnek a környék éjféli misére hívogató harangjai, a fakosi vértanú barátok fénybe öltözve, föltűnnek a romnál, hogy az éjféli zsolozsmát elvégezzék és befejezzék a félbenmaradt szentmisét. Utasemberek, virrasztó pásztorok hallani vélik az éneket, meg az orgonaszót is. - A pozsonyi franciskánusok templomához az a helybeli német hiedelem fűződik, hogy éjfélkor mise előtt az elhalt barátok fölkelnek sírboltjukból, és öröméneket zengenek a Kis Jézus tiszteletére, mert eljött az emberiség megváltására. - Németprónán úgy tartják, hogy az élők éjféli miséje után a holtak tartják a magukét. Ezen már azok is részt vesznek, akik a jövő évben fognak meghalni. - Többfelé élő hit, hogy ügyelni kell arra, nehogy valaki 11 órakor menjen a templomba, mert akkor még a halottak miséznek ott. A budaörsiek nem mennek túl korán az éjféli misére, mert a halottak előtte tartják a miséjüket és magukkal vinnék a közéjük tévedt élő embert. Az úton óvatosan kell járni, mert aki megbotlik, az a jövő évben meghal. - A néphagyományok lélektanából érthető, hogy a hiedelem egyes vidékeken már ádventhoz, karácsony előkészületéhez, olykor halottak napjához kapcsolódik. A háromszéki székelyek mesélik, hogy egy szentgyörgyi asszony este korábban lefeküdt, hogy hajnalban elmehessen a rorátéra. Egyszer mintha beharangoznának. Az asszony felült az ágyában és gondolta: de jó, hogy fölébredtem. Elment a templomba, ahol szokatlan világosságot talált. Furcsállotta, hogy az asszonyoknak rnind fehér kendő van a fején. Beült a padba. Szétnézett, de ismerőst nem látott. Ahogy a mellette ülő asszonyt jobban szemügyre vette, fölismerte, hogy az ő régebben elhalt komaasszonya. A halott így szólt hozzá: ne féljen kend komámasszony, csak menjen ki szépen. A hiedelem a bukovinai székelyek körében sem ismeretlen. Hosszúfalu (Dlhá nad Váhom) szlovákjai között az a hiedelem, hogy halottak napján a megholtak éjjel misére gyűlnek a templomban. Mindegyiken fehér lepedő, amely földig ér. A misézőket megnézni nem szabad, mert aki ezt megteszi, egy év múlva ő is közöttük lesz. - A hagyomány megkopva, időponthoz nem kötve is él. Kiskunfélegyházi hiedelem szerint a megholtak üdvözült lelkei éjjelenként misére jönnek össze a templomban. - Szegedi öregek úgy mondják, hogy a halottak éjszakának évadján tartják a miséjüket, búcsújukat. **

Bálint 1989:100.