🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hadigondozottak ellátása
következő 🡲

hadigondozottak ellátása: a hadigondozás állami feladat, amelynek során az ellátások és kedvezmények jövedelmi értékhatárra tekintet nélkül illetik meg a jogosultat. – Az ellátás fajtái: egyösszegű térítés, hadirokkant járadék, ápolási pótlék, hadiözvegyi járadék, hadiárva járadék, hadigondozott családtag járadéka, temetési hozzájárulás, térítésmentes gyógyászati ellátás, gyógyászati segédeszköz-ellátás. – A hadigondozási ügyekben a hadigondozott lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzathoz kell fordulni. A hadigondozás állami irányítása a Honvédelmi Minisztérium feladata. V.G.

1993. évi CX. Törvény.