🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hét törzs
következő 🡲

hét törzs: a honfoglaló magyarok hét törzse: Nyék, Megyer, Kürt-Gyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi. - E törzsnevek közül a Nyék és Megyer finnugor, a többi török eredetű. Ez azonban nem föltétlenül jelenti, hogy e törzsek népe török lenne, mert egy török törzsnév rászállhatott egy finnugor törzsre a török vezérnemzetségről, mint az eredetileg méltóságnevet jelentő Tarján esetében. A ~ s a hozzájuk csatlakozó 3 kabar törzs szövetségéből alakult a magyar törzsszövetség. A törzsek települési ter-einek meghatározása igen nehéz. Györffy György szerint a 10. sz: a törzsek pol. valóságként már nem léteztek, s rajta kívül más szerzők - Bartha Antal, Szűcs Jenő, Dienes István - is inkább a nemzetség v. a törzsszövetség fontosságát hangsúlyozzák. Velük szemben Kristó Gyula kiemeli, hogy a törzseknek a 10. sz: még fontos szerepük volt a m-ság pol. és népi szervezetében. B.A.

Györffy 1959. - M. őstört. tanulm-ok Bp., 1977. - Kristó 1980.