🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > házimunka
következő 🡲

házimunka: 1. az élet megszervezésének kezdeti formája, melyben az állattenyésztő v. földmívelő ember a gazdálkodásához és háztartásához szükséges dolgokat háznépe segítségével saját maga készíti. - A ~ az önálló, önmagát mindennel ellátó, másra nem szoruló →házközösség gazdasági egységének alapja. A →hajléktól az →ivóedényig, bútort, szerszámot, ruhát stb., mindent a maga és övéinek ügyessége és szorgalma alkot. A →házközösség, nemcsak termelte a nyersanyagot, hanem a maga használatára föl is dolgozta, azaz termelő, gyártó és fogyasztó egyben. A közösség minden egyes tagjának megvan a napi munkán felül a maga nem és kor, hajlam s ügyesség szerint megszabott saját feladata, melyet tartozik elvégezni. Ha e tevékenység a házközösség szükségletein felül is készít cserére alkalmas cikket, →háziipart űz. - 2. Idővel a minden szükséges dologra kiterjedő, teljesen önellátó tevékenységet fölváltotta az egyes termékek házközösségen belüli előállítása. A kendert pl. a parasztság maga termelte, fonta, szőtte, a szőttesből maga készített ruhát, s annyit termel a kenderből, amennyire saját háztartásában szüksége van, más termékekehez viszont a →kézművesség v. az iparosok által jutott. **

MN IV:180.