🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > házastárs holttá nyilvánítása
következő 🡲

házastárs holttá nyilvánítása: Ha a házastárs halálát hiteles egyh. v. világi okirattal, halotti anyakönyvi kivonattal igazolni nem lehet, a másik házastárs csak akkor tekinthető szabad állapotúnak, ha megyéspüspöke holtnak nyilvánítási nyilatkozatot adott ki a házastársáról (1707.k. 1.§). Ezt a pp. csak akkor adhatja ki, ha megfelelő vizsgálatok után tanúvallomásokból, a közvéleményből v. más jelekből erkölcsi bizonyosságot szerzett a házastárs haláláról. A házastárs puszta távolléte, bármilyen hosszan tartson is, nem elegendő a bizonyossághoz (1707.k. 2.§). Ha az eset bizonytalan és bonyolult, a pp-nek ki kell kérnie az Apostoli Szentszék véleményét (1707.k. 3.§). - A keleti egyházjogban az 1383.k. 1-4.§ rendelkezik a ~ról: Amikor a házastárs halála hiteles egyh. v. polg. okirattal nem igazolható, a másik házastárs nem tartható a házastársi köteléktől mentesnek, csak ha a mpp. nyilatkozatot adott ki arról, hogy a halál vélelmezhető. E nyilatkozatot csak akkor teheti a mpp., ha megfelelő vizsgálatok lefolytatása után a tanúk vallomásaiból, a híresztelésből v. jelekből erkölcsi bizonyosságot szerzett a házastárs haláláról; a házastárs puszta távolléte, még ha tartós is, nem elegendő. Bizonytalan és bonyolult esetekben a pátriárkai egyh. területi határain belül hatalmat gyakorló mpp. kérdezze meg a pátriárkát; a többi mpp-ök pedig az Apostoli Széktől kérjenek tanácsot. A ~hoz szükséges az ügyész közreműködése, de a kötelékvédőé nem. E.P.

CCEO 1990. - Erdő 1991:643.