🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > házassági kötelék felbontása
következő 🡲

házassági kötelék felbontása: az →el nem hált szentségi házasság és az →érvényes, de nem szentségi házasság felbontása a pápa a maga különleges hatalma által. Nem azonos az érvényesnek vélt, de valójában nem létezett →házasság semmiségének kimondásával. - Az érvényesen megkötött és elhált szentségi házasságot „semmiféle emberi hatalom és semmiféle ok nem bonthatja fel, kivéve a halált” (vö. 1061.k.; →házasság felbonthatatlansága). Az →el nem hált szentségi házasságok felbontása a római pápa különleges, krisztushelyettesi hatalma, az ún. potestas vicaria alapján lehetséges. Egyes érvényes, de nem szentségi házasságok esetében (→privilegium paulinum és privilegium fidei, →hit kiváltsága) a ~ az egyh. törvény értelmében automatikusan, vagyis külön intézkedés nélkül, a többi esetekben viszont külön pápai intézkedéssel történik (vö. 1143-1149. k.). E.P.

Erdő 1991:465.