🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > házassági előkészület
következő 🡲

házassági előkészület, felkészítés: az élet megfontolt, tudatos és visszavonhatatlan elajándékozásán alapuló →házasság testi, lelki és szellemi megalapozása. Ahhoz, hogy a házastársak igen-je szabad és felelős cselekedet legyen (→erkölcsi cselekedet) és a házasságkötésnek erős és tartós emberi és keresztény alapjai legyenek, rendkívüli fontos a fölkészülés a házasságra. - 1. Szoros értelemben a ~ formája a →jegyesoktatás, mely a →házasságkötést közvetlenül megelőző időben koncentrált, lényegi összefoglalást ad a szentségi házasság isteni eredetéről, értelméről és céljáról, problémáiról és megújulásáról Krisztus és az Egyház kapcsolatának fényében. A ~ e formájának konkrét feladata a szertartás, az eskü szövegének ismertetése, gyakorlati tanácsok az ünnepséggel kapcsolatban; végül a jegyesek fölkészítése az esküvőt megelőző szentgyónásra, esetleg →egyetemes gyónásra. - 2. A tág értelemben vett ~ a szülők és a családok példájával és nevelésével kezdődik. Hogy az életre szóló, fölbonthatatan házasságnak milyen örömei és feladatai vannak, azt a gyermek a szülői házban az anyatejjel szívhatja magába. Serdülő kortól kezd tudatosodni benne a különböző életformák (családi élet, papság, szerzetesség) közötti választás szükségessége. Fontos, hogy a szülőknek, idősebb testvéreknek legyen ideje ekkor tartalmas, bensőséges beszélgetésekre, a bátorításra, a gondviselésbe vetett bizalom erősítésébe. „A fiatalokat alkalmas módon és idejekorán, elsősorban éppen a családon belül, föl kell világosítani a házastársi szerelem méltóságáról, feladatáról és megéléséről, hogy a tisztaság szeretetében nevelkedve megfelelő életkorban és erényes jegyesség után köthessenek házasságot” (GS 49). - A lelkipásztor és a keresztény közösség mint „Isten családja” a házasság és a család emberi és keresztény értékeinek továbbadásában szintén pótolhatatlan szerepet játszik (vö. CIC 1063). A 20. sz. végén számos fiatalnak, akiknek meg kell élniük a házasságok szétesését, a családi fölkészítésben nem lehetett részük; számukra a ker. közösségnek kell megadnia a szükséges fölkészítést a házasságra. - Különleges figyelmet igényel a kat-ok és megkeresztelt nem katolikusok között kötendő →vegyes házasság, valamint annak a házasságnak az előkészítése, melyet egy kat. és egy meg nem keresztelt fél köt (→valláskülönbség). A ~tel azonos fontosságú a →házasságkötés utáni pasztoráció is. **