🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > házasság jogkedvezménye
következő 🡲

házasság jogkedvezménye (lat. favor matrimonii): a →házasság érvényessége mellett szóló jogvélelem. Azt jelenti, hogy kétely esetén a házasságot érvényesnek kell tekinteni mindaddig, amíg ennek ellenkezője be nem bizonyosodik (160.k.). - A ~ csak az érvényesen megkötött házasság esetében áll fenn (vö. 124.k. 2.§). Ezért a kánoni formára kötelezett kat-ok tisztán polg. házasságát pl. nem vélelmezzük érvényesnek, így érvénytelensége külön bizonyításra egyh. fórumon nem szorul. Az érvényesség vélelme a jogban a →házasság felbonthatatlanságának következménye. Mivel a felbonthatatlanság minden házasságnak, tehát nem csupán a keresztények között fennállónak lényegi tulajdonsága, ezt a jogvélelmet a nem keresztények házasságára is alkalmazni kell. Így a kánoni formára nem kötelezettek tisztán polg. házasságát érvényesnek vélelmezzük (az elsőt!). - Az →érvényes, de nem szentségi házasságok esetén mégsem mindig érvényesül a ~ korlátlanul. Ha ugyanis a felek egyike megkeresztelkedik, kétség esetén a hit javára, a nem keresztény házasság érvénytelensége mellett kell állást foglalni (vö. 1150.k.). E.P.

Erdő 1991:404.