🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > házasság anyakönyvezése
következő 🡲

házasság anyakönyvezése: az egyházi →házasságjog érvényesülésének egyik legfőbb gyakorlati feltétele. - A 6-7. sz-tól vannak emlékei, kötelező formában 1563: a trienti zsin. írta elő. A házassággal kapcsolatos különböző tényeket különböző anyakönyvekben kell föltüntetni: 1. Bejegyzés a házassági anyakönyvbe: a) Rendes forma esetén a házasságkötés után az esküvő helyének plébánosa v. aki őt helyettesíti, még ha nem ők működtek is közre a házasságkötésnél, köteles mielőbb bejegyezni a házassági akv-be a felek, a közreműködő és a tanúk nevét, a házasságkötés helyét és napját, a püspöki konferencia v. a mpp. előírásainak megfelelő módon (1121.k. 1.§). Hazánkban a ppi konferencia a házassági akv. vezetésének részleteiről az Egységes Katolikus Anyakönyvezési Szabályzatban intézkedik (Bp., 1988). - b) Rendkívüli forma esetén, ha a házasságkötésnél jelen volt esketési felhatalmazás nélküli pap v. diákonus, akkor ő, ha nem volt jelen, akkor a tanúk és a felek együtt kötelesek a plnost v. a helyi ordináriust mielőbb értesíteni a házasság megkötéséről (1121.k. 2.§). A házasságot ilyenkor is rendesen anyakönyvezni kell. Hazánkban a rendkívüli forma alkalmazását a házassági akv. feljegyzési rovatában említeni kell, s az esetről a plnos jelentéssel tartozik az egyhm. hatóságnak. - c) Forma alóli felmentés esetén a felmentést adó helyi ordináriusnak kell gondoskodnia arról, hogy a felmentést és a házasságkötést bejegyezzék egyrészt az egyhm. hivatal, másrészt a kat. fél saját pléb-ja házassági akv-ébe; hiszen a szabad állapot kivizsgálását is ennek a pléb-nak a plnosa végzi el előzőleg (1121.k. 3.§). - 2. Bejegyzés a kereszteltek anyakönyvébe. A fogadalommal és a szent rendek felvételével kapcsolatos bejegyzésen kívül fontos a házasságok föltüntetése is a kereszteltek akv-ében. Mindezek az adatok nélkülözhetetlenek a szabad állapot anyakönyvi igazolásához. Ezért: a) a megkötött házasságot azokba a keresztelési akv-ekbe is be kell jegyezni, amelyekbe a felek megkeresztelését beírták; b) ha valaki nem azon a pléb-n kötött házasságot, amelyen keresztelték, a házasságkötés helyének plnosa köteles mielőbb értesíteni a keresztelés helyének plnosát a megkötött házasságról (1122. k.). Ezt az értesítést hívják nálunk →Ne temerének. - 3. A változások bejegyzése. →Külső fórum számára való érvényesítés, a házasság semmisnek nyilvánítása v. nem halál útján történt törv-es felbontása (pl. el nem hált házasság) esetén értesíteni kell a házasságkötés helyének plnosát, hogy ezt a házassági akv-be bejegyezzék (1123.k., vö. 1685.k., 1706.k.). Ugyanezeket a változásokat be kell vezetni a kereszteltek akv-ébe is ott, ahol a kat. felet keresztelték. Ennek érdekében a jog a keresztelés helye plnosának értesítését bizonyos esetekben külön is előírja (1706.k., vö. 1123.k., 1685.k.). E.P.

Erdő 1991:459. - CCEO 1990:841-842.k.