🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hármas áldás
következő 🡲

hármas áldás: szentmisét vagy zsolozsmát befejező, ünnepélyes áldássorozat. - A →gallikán liturgiában született meg, melyben a papok a köv. áldást adták: „Pax, fides et caritas et communicatio corporis et sanguinis Domini sit semper vobiscum!” ('Békesség, hit és szeretet és az Úr testének és vérének közössége legyen veletek mindenkor!'). A pp-ök misénként változóan 3 mondatból v. 3 részből álló ~t adtak. A róm. szert. a ~t a 9-10. sz: fogadta be, s a trienti zsin-ig (1545), valamint a II. Vatikáni Zsinat óta használja. 1998: a húsvéti ~: Ezen az ünnepen áldjon meg és irgalmasan védelmezzen benneteket a bűn minden ártalmától a mindenható Isten! Amen. És aki egyszülött Fiának föltámadásában újjáteremt titeket az örök életre, töltsön el a halhatatlanság jutalmával! Amen. És akik az Úr szenvedésének napjai után ünneplitek az örömteli húsvétot, ennek segítségével ujjongó lélekkel jussatok el az örök boldogság ünnepére. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindenkor! Amen. **

Radó 1961:330. - MR 1970:498.