🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hágai szövetség
következő 🡲

hágai szövetség, 1626. ápr. 18.-nov. 30.: Bethlen Gábor erdélyi fejed. (ur. 1613-29) 1626. IV. 18: fölhatalmazta Matthias Quadt ném. katonai parancsnokát a hágai szerződés tagjaival való szövetségi tárgyalásokra. Bethlen megígérte, hogy legalább 15 ezer lovast küld III. (Habsburg) Ferdinánd kir. (ur. 1625-57) ellen, de azt kívánta, hogy míg hadban áll, a ~ havi 40.000 tallér segélyt küldjön, s azt 3 hónappal hamarább fizessék ki, a háborút a cs. birtokain nagyobb erővel folytassák azon hadakon kívül, melyeket Mansfeld gr. és János Ernő weimari hg. küldeni ígért; több gyalogost küldjenek Sziléziába seregei erősítésére. A föltételeket elfogadták, 20.000 tallért I. (Stuart) Károly ang. kir. (ur. 1625-49), 20.000-et a hollandok és szövetségeseik küldtek nürnbergi bankokba; 2 lovasezredet és 18.000 gyalogost Sziléziába indítottak. XI. 30: a Westminsterben I. Károly aláírta a ~et s a Bethlen Gáborral kötött szöv-et. 88

Horváth M. V:324. - Szekfű 1929:250. - Hóman-Szekfű IV:71. - MTK II:455.