Magyar Katolikus Lexikon > H > Hunyadi János kormányzósága


Hunyadi János kormányzósága, 1446. jún. 6.-1453. jan.: →Hunyadi János erdélyi vajdát a →rákosi országgyűlésen Mo. kormányzójává választották [V.] László (ur. majd 1452-57) kiskorúsága idejére azzal az utasítással, hogy 1. a kir. várakat neki átadják; 2. az orsz. hadseregét ő vezeti; 3. mellé országtanácsot rendelnek, mely az udvari törv-széket is pótolja; az intézi a törvénykezést és a közig-t; 4. pénzt verethet; 5. csak 32 házhelyet adományozhat; 6. hűtlenségi marasztalást v. kegyelmet csak az országtanáccsal együtt adhat; 7. a főpapokat az országtanáccsal együtt nevezi ki; 8. a közjövedelmek elköltéséről a 2 kincstartóval együtt határoz. - A kormányzói esküt, mivel lat-ul nem tudott, m-ul e szöveggel tette le: „Isten engem úgy segéljen; Boldogasszony nekem irgalmat úgy nyerjen; Istennek szent teste végnapomon üdvösségemre úgy szolgáljon; a föld tetememet úgy fogadja, onnét harmad napon úgy ki ne vesse; magúl magom úgy ne szakadjon; ítélet napján Istennek szent színét úgy láthassam; örök pokolba úgy ne temettessem: hogy a szerzést, melyet az ország szerzésére megírtanak, erősen és tökéletességgel megtartom, semmit ellene nem teszek és nem téttetek.” 88

Kerékgyártó 1875:283.