Magyar Katolikus Lexikon > H > Hugo a Sancto Victore


Hugo a Sancto Victore   →Szentviktori Hugó