🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hosszú
következő 🡲

Hosszú Gyula, Iuliu Hossu (Nagynyulas, Kolozs vm., 1885. jan. 30.-Căldărușani ortodox kolostor, Bukarest m., 1970. máj. 28.): g.k. megyéspüspök, bíboros. - 1904-től Rómában tanult, ahol 1910. III. 27: nagybátyja, Hosszú Vazul lugosi egyhm-s pappá szent. 1913: Lugoson teol. tanár. 1917. III. 3: kinev., IV. 21: megerősített szamosújvári mpp., XII. 4: Balázsfalván szent. pp-ké, székét XII. 16: foglalta el. 1930: pápai trónálló. Székhelyét a román konkordátum megkötése után 1930. X: Kolozsvárra helyezte át, szegyh-a egy r.k. tp. lett. 1941-1946. III: nagyváradi ap. adm. 1948. X-1949. II: és 1950. V-1956: börtönben, 1949-50: és 1956-tól élete végéig házi őrizetben raboskodott. 1969. IV. 28: →in petto bíboros, amit VI. Pál p. 1973. III. 5: nyilvánosságra hozott. B-gá avatási eljárását elindították. P.I.-**

Keleti Egyh. 1936. 9-10:276. - Jakubinyi 2004:48.

Hosszú László (Szilágysomlyó, Szilágy vm., 1913. márc. 24.-Nagyvárad, 1983. márc. 6.): kanonok. - 1929-től Nagyváradon, 1934-38: Rómában tanult, ahol 1936. IV. 11: egyhjogból drált. Kp. Zilahon, Nagyváradon, h. plnos Kárászteleken. 1939. X. 14: Nagyváradon Serin Andor r.k. tanítóval indított szervezkedés vádjával letartóztatták, a kolozsvári rumén hadbíróság börtönében megkínozták, a m. kormány és a Vatikán közbenjárására XII. 21: állampolgárságától megfosztva áttették a határon. Szarvasi és bpi tartózkodás után 1940. IX: Nagyvárad visszacsatolása után hazatért, Nagyváradon a Hittud. Főisk. tanára. 1944 őszén Debrecenbe, majd Gyulára menekült. 1945. III-1946. IX: katona. Visszatért Nagyváradra, ahol 1946: teol. tanár, 1949: a ppségen dolg. 1951-55: Márton Áron bebörtönzése idején a gyulafehérvári szem. teol. tanára. 1955: Tenke, 1958-81: Biharpüspöki plnosa. 1966: nagyváradi knk. és →Bélteky Ferenc halála (1968) után az egyhm. ált. helynöke. Sírja a biharpüspöki tp-ban. - M: Álmom a szeretet és a béke. Nagyvárad, 1981. 88

Pilinyi 1943:166. - Erdélyi mártírok és hősök aranykv-e. Pécs, 1941:205. (261. o. arck.) - Salacz 1975:139. - Virt 1991:141. - Hetényi Varga II:530. Arck. - Jakubinyi 2004:89.

Hosszú Márton (Balassagyarmat, Nógrád vm., 1897. nov. 27.-Hockliffe, Anglia, 1953. nov. 24.): festő. - A bpi Képzőműv. Főisk-n Balló Ede növ-e. 1921: Olo-ban, 1922: No-ban járt tanulmányúton. 1921: műcsarnoki kiáll-on kitüntető elismerést kapott. 1926: Kolozsvárt gyűjt-es kiáll-t rendezett, 1927: Rómában megfestette XI. Pius p. (ur. 1922-39) arcképét. - 1938: London közelében telepedett le, a festéssel fölhagyva felesége birtokán gazdálkodott.  T.E.

ML 1935. I:478. - World Federation of Hungarian Artists. New York, é.n:183. (Gyimesy Kasas and Leslie L. Konnyu: Professional Hungarian Artists outside of Hungary)

Hosszú Vazul, kisnyéresi, Vasile Hossu (Marosvásárhely, Maros szék, 1866. febr. 11.-Szamosújvár, 1916. jan. 13.): g.k. megyéspüspök. - A gimn-ot Szászvárosban és Marosvásárhelyt végezte. Vancea érs. már hetedikes korában Rómába, a Szt Atanáz koll-ba küldte, ahol 1884. VIII. 6: a fil. dr-a, 1887. XI. 13: teol. dr. 1888. VIII. 27: Balázsfalván szent. pappá, és a dogmatika tanára lett. 1898. X. 9: kancellár-knk. 1900: az érs. zsinaton a kápt. képviselője és a zsinat első titkára. 1903. V. 16: a kir. kinevezte lugosi pp-ké, VII. 7: a p. megerősítette, IX. 21: fölszent., IX. 27: foglalta el székét. 1911. XI. 15: a kir. áthelyezte Szamosújvárra, ezt a p. XII. 16: megerősítette. 1912. VII. 11: beiktatták. Sírja a szamosújvári szegyh-ban, később átkerült a füzesmikolai kolostortp-ba. - Kiadta a lit. kv-eket. 1890: Balázsfalván másokkal együtt megindította az érsség első pol. lapját, az Unireàt, melynek 1890-91: szerk-je. - Manual de psychologie si logicã. Balázsfalva, 1898. - Seara raiului. Szamosújvár, 1915. - Utóda Lugoson 1912: Valeriu Traian Frențiu, Szamosújvárt 1917: Hosszú Gyula. 88

Ogy. alm. 1905:19; 1910:27. - Egyh. Közl. 1911:699. Arck. - Sematizmul veneratului cler al assch. Metr. graeco-cath. Blaj, 1911:89. - Schem. Szam. Szamosújvár, 1914:8. - Kincses kalendáriom 1917:171. - Gulyás XIV:572. - Jakubinyi 2004:48.