🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Horváti-párt lázadása
következő 🡲

Horváti-párt lázadása, 1386-1388: Horváti János macsói bán 1386: föllázadt Mária kirnő (1382-85, 1386-87) és anyja, Erzsébet uralma ellen. A lázadást kiváltó ok: a II. (Kis) Károly m. kir. (1385-86) elleni halálos merénylet. 1386. VII. 15. után Mária kirnő és Erzsébet a zavargások lecsillapítására D-Mo-ra indult. VII. 25: a Horváti-párt fegyveresei Gara vára (Valkó vm.) közelében Mária és Erzsébet kíséretét levágták, ill. megfutamították, a két nőt elfogták és Ivánc várába (Kőrös vm.) zárták. Erre Luxemburgi Zsigmond brandenburgi őrgr. VIII: haddal érkezett Mo-ra neje, Mária kiszabadítására, mire a lázadók Máriát és Erzsébetet Novigrád várába, a tengerpartra szállították. XII. elején Zsigmond seregével Horváto-ba indult, mire 1387. I. elejére a Horvátiak híve, Palisnyai János auránai johannita perjel megfojtatta Erzsébet anyakirnét. Zsigmond sikertelenül ostromolta Ivánc várát, míg vezére, Losonci István szörényi bán a Temes vm. Berekszó mellett legyőzte Horváti Jánost, a pártvezért, híveit kiszorította a Duna-Tisza közéről s a Maros vidékéről. 1387. III. 31: Zsigmondot m. kir-lyá (1387-1437) koronázták. IV. elején a támadó Horváti-párt fegyveresei Pécs városát dúlták, de nem sokkal később Garai Miklós macsói bán és Losonci István seregei Cserög vára (Szerém vm.) mellett legyőzték Horváti Jánost, s híveit kiűzték Szerém, Valkó és Pozsega vm-ből. VI. 4: Zsigmond vezére, Frangepán János a velencei flotta segítségével bevette Novigrád várát, s Mária kirnőt kiszabadította fogságából. Zsigmond seregei VII-VIII: kiverték a fölkelőket Szlavóniából, I. Tvrtko István bosnyák kir. (1353-91) a Horváti-párt oldalán hadba lépett Zsigmond ellen, ki 1387: több sikertelen hadjáratot vezetett a Horvátiak ellen. Végül 1388. II-III: a Bázaközben Zsigmond vezérei legyőzték Horváti Jánost. Az elfogott lázadó vez-ket, köztük Hédervári Kont Istvánt Zsigmond Budán kivégeztette. B.A.

A m. nemz. tört. 1895:III. - Hóman-Szekfű II. - Fügedi Erik: „Könyörülj, bánom, könyörülj...” Bp., 1986.