🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Horvát
következő 🡲

Horvát Adolf Olivér, OCist (Girált, Sáros vm., 1907. márc. 6.-): botanikus, gimnáziumi tanár. - 1924: a debreceni piar. gimn-ban éretts., VIII. 13: lépett a r-be, a teol-t 1928: Zircen végezte, 1929. VI. 22: ünn. fog-at tett, IX. 8: pappá szent. 1928-31: a bpi egy-en termrajz-vegytan szakos tanári okl-et szerzett és növényrendszertanból drált. 1931: a pécsi Nagy Lajos Gimn. tanára, 1948: a Maurinum orvos koll. nevelőtanára, 1949: a pécsi Hittud. Főisk. előkészítő tanf-án tanított. 1951: Kaposvárt a gimn., mezőgazd. szakközépisk. és a tanítóképző tanára, 1955-67: nyugdíjazásáig a pécsi Széchenyi István Gimn. tanára. Kezdetben ált. biológiával akart foglalkozni, majd 1932-33: Májer Móric herbáriumi anyagát dolgozta föl. A növénytakaró ökológiájával, fejlődéstört-ével és társulásával foglalkozott, a Mecsek és környéke növényvilágát kutatta. Az 1940-es években Külső-Somogy növényvilágát tárta föl. 1949: Boros Istvánnal a Pécsi (Janus Pannonius) Múz. alapítója. A MTA 1952: megbízta a Mecsek növényföldr. térképezésével. Írásainak száma kb. 140. - 1948: a SZIA IV. o. tagja, 1958: kandidátus, 1979-85: a M. Biológiai Társ. Pécsi Csoportjának elnöke, 1982: megkapta a Jávorka Sándor-díjat. Tanítványa, Garay László (USA) az Andokban fölfedezett orchidea-nemzetséget róla Horvatia andicola néven írta le. 1987: tiszt-ére jub. ülést rendeztek. - M: A baranyai flórater. különlegességei. Pécs, 1934. (Klny. Ciszt. Gimn. Értes.; 3. átd. kiad. A Mecsek ritka virágai. A baranyai flórajárás különlegességei. Uo., 1938) - A baranyai és déldunántúli flórater. közös különlegességei. Uo., 1935. (Klny. Mecsek emlékkv.) - A baranyai növényvilág kutatásának irod-a. Uo., 1935. (Pannónia Kvtár 12.) - Ex flora Baranyensi. 1-2. füz. Uo., 1935-36. - Mediterrán elemek a baranyai flórában. Uo., 1936. (Pannónia Kvtár 28.) - Kitaibel Pál Baranyában. Uo., 1939. (Klny. Pécsi Ciszt. Gimn. Évkv-e) - Kitaibel Pál botanikus naplófeljegyzései tolnai útjáról. Kiad. Gombocz Endrével. Szekszárd, 1941. (Tolna vm. múltjából 6.) - A Mecsek-hg. és déli síkjának növényzete. 1-2. r. (1. r. Képek a Mecsek növényéletéből. 2. r. A Mecsek-hg. és környékének flórája) Uo., 1942. (A 2. r. a M. Flóraművek IV. c. is!) - A pécsi Mecsek - Misina - természetes növényszövetkezetei. Uo., 1945. (Dunántúli Tud. Int. 8.) - Mecseki gyertyános tölgyesek erdőtípusai. Uo., 1958. (Klny. Janus Pannonius Múz. évkv-e 1957) - Die Vegetation des Mecsek Gebirges u. seiner Umgebung. Bp., 1972. 88

Botanisches Zentralblatt 1938:373. - Schem. Cist. 1942:257. - SZIA tagajánl. 1947:32. - Botanikai Közlem. 1982:15. (Szabó L.: ~ 75 é.) - Pécsi Műszaki Szle 1982. 2:25. (Szabó L.: ~, a M. Biológiai Társ. Pécsi Csoportjának elnöke 75 é.); 1988. 3:24. (Kevey Balázs: ~ köszöntése) Arck. - Aallama Erzsébet: Fele játék, fele gyötrelem. Pécs, 1986:181. - Vigília 1986. 6:452. (Beszélgetése ~rel)

Horvát (1887-ig Horovitz) Lipót (Petris, Arad vm., 1845. máj. 22.-Arad, 1896. nov. 25.): plébános, drámaíró. - A gimn-ot Aradon és Nagyváradon, a teol-t előbb nagyváradi, majd csanádi egyhm-sként végezte. 1868. VIII. 4: pappá szent. Kp-évei után 1873: Nagyváradon hittanár, 1880: Gyorok, 1882: Világos plnosa. - Fm: Egy karácsonéj az első sz-ban. Arad, 1886. - Pillanatfölvételek. Uo., 1895. - Sophonisbe. Tragédia. 5 fv. Bp., 1896. 88

M. Sion 1889:470. - Schem. Csan. 1889:244. - Szinnyei IV:1270. - Arad és Vidéke 1896. XI. 26. - Kat. Egyh. Közl. 1896:783. - Tiszántúl 1896. XI. 27. - M. színműv. lex. II:272. (†Arad) - Gulyás XIV:488. (†Nagyvárad)