🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hortobágyi
következő 🡲

Hortobágyi (1902-ig Stimicz) József (Dunaföldvár, Tolna vm., 1881. aug. 28.-Püspökpuszta?, 1932?): plébános. - A gimn-ot Kalocsán és a pécsi ciszt. gimn-ban, a teol-t Pécsett végezte, 1904: pappá szent. Mozsgón, 1905: Szebényben, Dunaszekcsőn kp., 1906: Bárban adm., Mohácson kp., 1914: Tengődön plnos, 1922: alesp., 1929: Faddon, 1930: Kajdacson, 1931: Püspökpusztán plnos. - M: Hárfaharangok. Versek. Pécs, 1910. - 1912. I. 14-1914. I. 3: a Pécsi Újlap fel. szerk-je. - Álnevei és jele: Dunaparti (Dunántúl 1910-14, Mohács és Vidéke 1906-07, Pécsi Közl., Pécsi Újlap 1910-14, Szombathelyi Újs.); Galánthai (uo.); Hortobágyi (1902 előtt!); Pannon (Zászlónk); Tytirus (mint a Dunapartinál). 88

Schem. Qu. 1914:245. (1934: már nincs!) - Gulyás 1956:567. - Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:379. (763.) - Gulyás XIV:229.


Hortobágyi (1901-ig Horinka) Ágost (Árpád) (Szenice, Nyitra vm., 1875. aug. 24.–Kaposvár, 1931. júl. 9.): kir. tanfelügyelő. – Atyja Horinka Richárd m. k. adótárnok, pénzügyi író. Szenicén, Komáromban, Esztergomban és Bpen tanult. 1895: Esztergomban tanító okl. szerzett, Gután r. k. isk. tanítója. 1896: katonai pályára lépett s mint 1 é. önkéntes, majd hadnagyként a cs. és k. 12. gy. ezr-ben szolgált. Apja halála után anyagi okokból elhagyta a katonai pályát, 1898: néhány hónapig a Komáromi Hírlap. s.szerk-je s a Bpest napilap tudósítója. 1898. IX. 1–: a komáromi közs. polg. fiúisk. tanítója. 1902. II. 20: az alsókubini kir. tanfelügyelőség tollnoka. 1908: Balassagyarmaton s. tanfelügyelő, 1909: Ipolyságon h. tanfelügyelő, 1912(?): Trencsénben; 1913. III: Kaposváron h. tanfelügyelő. – 1914. VIII: bevonult a pécsi 19. h. gy. ezr-be, a vh-t mint századparancsnok, majd mint zászlóalj- és csoportparancsnok küzdötte végig; 3x volt a fronton és többször megsebesült, 1918. IV. 1: mint harcképtelent századosi rangban nyugdíjazták. Visszatért a tanfelügyelőségre. Az 1918/19. forr-akban nem vett részt, az ellenforr. idején Kaposvár polg. karhatalmi zászlóaljának parancsnoka, a Somogyvm. Tisztviselők Kamarájának üv. elnöke s a MOVE másodelnöke. E tisztségekből bekövetkezett ellentétek miatt a szolgálat érdekében áthelyezték Zalaegerszegre, ahol 1923: kinevezték kir. tanfelügyelővé, 1925. I. 1: a létszámapasztási törv. alapján nyugdíjazták. Kaposvárra költözött, 1925. X. 23–: az újjáalakított Berzsenyi Dániel Irod. Társ. üv. eln-e. — Bevezetése: Nemess Ernő: Lakos Ágnes lakodalma. (Kaposvár, [1928]). – M: Költemények. Komárom, 1898. — Szekszárdi verses emlékek. Szekszárd, 1921. – Göcseji zsebnaptár. Szerk. Zalaegerszeg, 1922. – Nagymagyarország nemzetiségei (Göcseji kvtár 1–3.) Uo., 1923. – M. kalandorok. Reg. Uo., 1923. (Uaz 13–15.) — Zalavm. földrajza. Uo., 1923. — Göcseji naptár. Szerk. Uo., 1924. – Göcseji nagy képes naptár. Uo., 1924. – Gránátszilánkok. Háborús lelkesítő dalok és epizódok. Uo., 1924. (Göcseji kvtár 14.) — Csobánci diadal. (Tört. reg. Uo., 1924. (Uaz 18–19.) – Régi jó diákélet. Elbek. Uo., 1925. – Isteni gyermek. Karácsonyi színj. Székesfehérvár, 1926. (Több szính. és műkedvelő társ. adta elő!) — A cserkészet hajdan. Kaposvár, 1928. – Pöndörösi műkedvelők. Bohózat 3 fv. Bp., 1928. (Főv. és Vid. Szính. Műsora 24.) – Somogyi Helikon. (1–2. köt., a 2. köt. Somogyország lantosai alcímmel!). Kaposvár, 1928–1931. — Ott leszünk! Cserkészszínm. 1 fv. Uo., 1929. – A Berzsenyi Társ. 1925/28. és 1929. é. értesítője. (1–2 db.) Szerk. Uo., 1929–1930. — Házi soksz.-ban megjelentek: Gyermekversek (Kaposvár, 1923); Nagy kiruccanás Mecsekszabolcsra (Uo., 1926); Jegygyűrűtől koporsóig. Versek. (Uo., 1927); Kispesti zengemények. Szatírák (Uo., 1927); Pillanatfelvételek. Emlékversek (Uo., 1928); a fölsoroltakon kívül kb. 30 regénye, 25 színműve, 10 kötetnyi novellája s több zeneszerzeménye maradt kz-ban. Többek közt megzenésítette K. Papp János: Kossuth Lajos azt üzente és Úri szokás c. színműveit. – Alsókubinban 1903: a Tárogató és 1904: az Alsókubini Friss Újság c. alkalmi lap szerk.; az Árvamegyei Ált. Tanítóegyes. havilapja az Egyesületi Értesítő 1908: 6.sz.–1911. IV: fel. szerk.; Ipolyságon a Hontmegyei Népoktatás 1910: 1. sz.–1911. 4. sz. és az Ipolysági Friss Újság c. alkalmi lap 1911 szerk.; Zalaegerszegen a Göcsej hetilap 1922. I. 2: mutatványszáma és 1922. I. 29–1923. XII: szerk. s a Göcseji könyv 1–19. sz. (Zalaegerszeg, 1923–1925) sorozatszerk-je. — Álnevei és betűjegye: Árpád diák; Bánatos Gyuszi; Boros Kupa; Búvár Kund; Don Gólégy; H. Á; Letörth Ág; Mesélő Gyuszi; Nevelő Aba; Nimród Árpád; Tsutorás Palkó; Vigyorgó Gyuszi; Vigyorgó Levente. 88

Az érs. tanítóképz. ért. Esztergom, 1895. – Ványi (1926). — Somogyi Helikon. Kaposvár, 1928. – Irodt. 1931: 4. sz. (G. P.) – Magyarság 1931. VII. 11. sz. – Gulyás XI:222. – ÚMIL 1994. II:828. (+ Kaposvár 1848!) – Mo-i sajtóbibliogr. 1921–1944. 2010:1988.