🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Homoródszentlászló
következő 🡲

Homoródszentlászló, Szentlászló, v. Udvarhely vm. (Vasileni, Hargita m., Ro.): község Székelyudvarhelytől délnyugatra, a Nagy-Küküllő egyik baloldali mellékpatakja mentén, 500 m tszf. - 1448: Zentlászló, 1567: 8 kapuval jegyzik. - Lélekszáma 1786: 121 fő 23 házban, 1869: 160 fő 38 házban (ref. vallású), 1880: 184, 1890: 204, 1900: 179, 1910: 207 fő 45 házban, 1941: 205 m. (ref.) 49 házban. - Dávid László szerint ~n egy 14. és egy 16. sz. eleji építkezés valószínűsíthető. Bár a pléb. nem szerepel az 1333-37: pápai tizedjegyzékben, ~nak a védősztről való elnevezése korai eredetére utal - ezt a helyi szájhagyomány I. (Szt) László kir. (ur. 1077-95) ittjártával kapcsolta össze. A Haloványtető aljában van a Cintorom, ahol tp. és ktor állott. 1796: egy tp-építési kérésből megtudhatjuk, hogy a 2 tp. közül az egyik suvadás áldozata lett. Ezt 1616: építették Ugron Pál adományából, és ő ajándékozta a harangot is. 1715: (a Liber Ecclesiarum szerint) szerepel „Pap házán kívül a régi Templom hellye a falu gyepüje keresztül megyen rajta” helynévleírás, 1779: (a Protocollum seu Matricula ecclesiarum szerint) szerepel a „Tzinterem kaszáló” helynév. Orbán Balázs szerint a hagyomány azt tartja, hogy ott Szt László által épített tp. és ktor állott, melyet a király sokszor meglátogatott. Ez sokáig anyatp-a volt a közelben fekvő 5 falunak (Ábránfalva, Telekfalva, Sándorfalva, Miklósfalva és Ocfalva). Ezeket az épületeket 1815: egy nagy vihar ledöntötte, romjaikat Orbán Balázs még látta. A kk. tp. leltárában egy 15. sz. kehely is szerepelt, amelyet 1912: eladtak a M. Nemz. Múz-nak. Az Ábránfalva felé eső vízválasztón, a Harangláb-hegyen (612 m tszf.) Orbán Balázs a közös tp. és kpna romjait vélte fölfedezni. Ez a tp. 1796-1802: épült, a falutól K-re. A kis tp-ot, mely ~ Ábránfalva felőli végében épült, 1802-1913: használták (mivel megrepedezett 1912. I: bezárták, 1913: közmunkával lebontották; festett kazettás mennyezetét 1913: a M. Nemz. Múz. vásárolta meg). 1999: csak az 1930: épített harangláb van ~n. 1815-ig a Harangláb-hegyen álló s az Ugron-család által emelt kpnában volt egy 1616-ból származó harang is, amelyet 1935: újraöntöttek. Vo.L.

Orbán I:175. - Dávid 1981:156. - Vofkori I:477. - Léstyán 2000. I:304.