🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Holovács
következő 🡲

Holovács József (Misztice-Imszticsevo, 1924. aug. 11.-Ungvár, 2000. jún. 21.): g.k. fölszentelt püspök. - G.k. papi családból származott. Iskoláit Gorondon kezdte, a gimn-ot Ungvárott, Beregszászon és Huszton, a teol-t Bpen és Ungvárott végezte. 1947. IX. 14: szent. munkácsi egyhm-s pappá, Orihovice (Ung m.) lelkésze lett. 1949: mivel ragaszkodott Rómához, eltiltották a papi működéstől. Fakitermelésen dolgozott, majd az ungvári futballcsapat pályagondnoka. Tevékenyen részt vett a kárpátaljai földalatti egyh. kiépítésében: Rómához hű paptársaival magánházaknál végeztek szertartásokat és hitoktatást. Miután Mo-ról sikerült teol. kv-eket szereznie, onokovcei lakásán teol. tanfolyamot szervezett papi hivatású fiúk számára, akiket e lakásban →Chira Sándor pp. sztelt föl titokban. Chira Sándort a szovjet hatóságok kitiltották Kárpátaljáról, Karagandában plnosként élt. Időnként néhány órára hazatért Kárpátaljára, s a fölkészített fiatalokat (15 év alatt 18-at) pappá sztelte. - 1983. III. 15: karagandai lakásán Chira pp-ké sztelte ~et. A rendszerváltás után ~ az 1990. IX: megnyílt Munkácsi G.K. Papnevelő Int. rektora. 1993: spp. P.I.

Kárpáti Igaz Szó. Ungvár, 1994. IX. 27. sz. (Ortutay Elemér: Isten éltessen József atya) - s.k.