🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Holík
következő 🡲

Holík Sámuel (Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1894. dec. 19. – Eger, 1961. szept. 26.): áldozópap, jogakadémiai tanár. – 1918: lat-tört. szakos középisk. tanári okl. szerzett, 1919. X. 26: egri egyhm-s pappá szent. 1918–24: Egerben a Szt József Internátus tanulm. felügyelője és az Angolkisassz. Érs. Kat. Leánygimn. tanára. 1924–28: Rómában tanult, ahol 1928: teol és kánonjogi dr. – 1928–36: Egerben a kisszemin. tanulm. felügyelője, 1928: zsinati vizgáló, az egri jogakad. ker. bölcselet m.tanára, főszegyh. hitszónok, a Foederatio Emericana „Agria” corporatiójának lelkésze. 1931–47: a m. alkotmány és jogtört. tanára. 1943: egervári prépostsági kp., érs. tan., 1947/48: a M. Kat. Jog. és Államtud. Kar tanára. – Írásai: Egri Egyhm. Közl. (1929:17. Éljen a pápa! [Sztbeszéd Egerben]; 39. A nagyhét Rómában; 94. Magistra Historia; 111. A tollforgatás lélektani jelentősége. Kispapjainknak ajánlva; 129. A százesztendős költőkir. Mindszenty Gedeon szül. 100. évf.; 1931:112. Béke a Vatikán és Mussolini között; 1932:17. A halottlátó asszonyokról; 35. Okkultizmus és a papság; 57. Még egyszer a halottlátó asszonyokról; 122. A m. germanikusok egri találkozója; 1933:55. A felfeszített jubileum; 1934:149. A család erkölcsi válsága; 1935:57. Ami a spiritizmusban igaz; 98. Ami a spiritizmusban nem igaz; 1940:26. Kat. világnézet; 1942: 25. A legtudósabb szent – a legszentebb tudós); Mindszenty emléke. Mindszenty Gedeon szül. 100. évf. alkalm. (Eger, 1929: A 100 esztendős költőkir.) – Betűjegye: h.s. (Egri Egyhm. Közl. 1932) 88

Barthos–Csetri 1924:79. – Egri Érs. Jogakad. évkve. Eger, 1939:42. – Pilinyi 1943:173. – Schem. Agriens. 1945:204. – Tóth 1947:22. – Puskás 1979:177. – Diós 1999:76. (4095.)