🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hitvédelmi Füzetek
következő 🡲

Hitvédelmi Füzetek: 1. Arad, 1890-1899. Megj. havonta, össz. 22 köt. Szerk. és kiadó: Makra Imre plnos, Rózsa József. Ny: Lőwy Lajos, Óbecse. - Az I. köt-e (Weisz Albert: A kereszténység védelme erkölcsi és müvelődési szempontból. Ford. Makra Imre, Rózsa József) önálló köt-ként (Óbecse, 1900) is megjelent. - 2. Szeged, 1994-1999. A Vatikáni Rádióban elhangzott előadások anyaga jezsuita szerzőktől. Megj. 25 köt.: 1. Szabó Ferenc: Igaz-e, hogy a keresztény világnézet ideológia? - 2. Uő:  Igaz-e, hogy a kereszténység egy vallás a többi között? - 3. Uő: Igaz-e, hogy minden vallás illúzió ? - 4. Uő: Igaz-e, hogy a keresztények három Istent hisznek? - 5. Kiss Ulrich: Igaz-e, hogy a fény keletről jön? - 6. Benkő Antal: Igaz-e, hogy a szabadulást a szekták hozzák? - 7. Uő: Igaz-e, hogy a Mormon-könyv Isten szava ? - 8. Uő: Igaz-e, hogy közel a világ vége? - 9. Szabó F.: Igaz-e, hogy Jézus nem létezett? - 10. Uő: Igaz-e, hogy Jézus csak ember volt? - 11. Szentmártoni Mihály: Igaz-e, hogy a betegség Isten büntetése? - 12. Kiss U.-Szentmártoni M.: Igaz-e, hogy beléptünk a Vízöntő korba? - 13. Benkő A.: Igaz-e, hogy a szcientológia egyház? - 14. Kiss U.: Igaz-e, hogy a halottakkal érintkezhetünk? - 15. Szabó F.: Igaz-e, hogy Jézus nem akart Egyházat alapítani? - 16. Uő: Igaz-e, hogy a Szentírás csak emberi szó? - 17. Benkő A.: Igaz-e, hogy nem szekta a Hit Gyülekezete? - 18. Bozsóky Pál: Igaz-e, hogy a keresztes hadjáratok gyarmatosítók voltak? - 19. Benkő A.: Igaz-e, hogy a Messiás már újból eljött? - 20. Uő: Igaz-e, hogy a bahá'i hit a jövő világvallása? - 21. Horváth Pál: Igaz-e, hogy az Egyh. társad. tanítása ideológia? - 22. Szabó F.: Igaz-e, hogy a II. Vatikáni Zsinat túlhaladott? - 23. Uő: Igaz-e, hogy az ember a majomtól származik? - 24. Uő: Igaz-e, hogy a keresztények egysége vágyálom? - 25. Uő: Igaz-e, hogy a föltámadás-hit nem zárja ki a lélekvándorlást? 88-**

M. Sion 1896:80; 1899:80. - Kiss-Sziklay 1902:505. - Szinnyei VIII:436.