🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hittudományi Folyóirat
következő 🡲

Hittudományi Folyóirat, Bp., 1890. márc. 15.-1913. dec. 15.: elméleti szaklap. - Megj. évente 4x (márc. 15., jún. 15., szept. 15., dec. 15.). Szerk. Kiss János, a SZIT ig-ja. Kiadó: SZIT. Ny: Athenaeum. - Rovatai: 1. értekezések; 2. hittud., mozgalmak és vegyesek, rövid közlemények, kérdések és feleletek; 3. a hittud. m. nyelven; 4. irod. értesítő. - Célja: a kat. hittud. művelése, az alapvető hittud., hitvédelem, összehasonlító vallástud. és a vallások tört., ágazatos hittan, erkölcstan, egyh. jogtan, egyhtörténelem, ékesszólástan elmélete, megismertetése és művelése. - 1907: magába olvasztotta a Bölcseleti Folyóiratot. - 1914. I: beleolvadt a Religióba. 88

Kiss-Sziklay 1902:506. - Kemény 1942:115.