🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hittani Kongregáció
következő 🡲

Hittani Kongregáció (lat. Congregatio de Doctrina Fidei): a →római kúria hivatala. - Az 1542: III. Pál által alapított Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis, az inkvizíciós kongr. 1908: a Sacra Congregatio Sancti Officii, 'Szent Officium' nevet kapta, magába olvasztotta a Búcsúk Hivatalát. XV. Benedek 1917: e hivatalt áthelyezte az Apostoli Poenitentiariába, s a Szt Officiumhoz kapcsolta az önállóságától megfosztott Index Kongr-t (CIC 1917:247.k.). VI. Pál 1965. XII. 7: a nevet Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei-re változtatta. 1988: ~ lett. - Feladata az egész kat. világban előmozdítani és védelmezni a hitről és erkölcsről szóló tanítást, illetékes mindenben, ami ezt a tárgykört valamiképpen érinti. A hitbeli tanítás elmélyítését szolgálja a hit megértésére és az új problémáknak a hit fényében való megválaszolására irányuló tanulmányok, kutatások támogatása, kezdeményezése. Az ilyen feladatok megoldásában a ~ segítséget nyújt az egyes pp-öknek és a pp-ök csoportjainak is. Együttműködik a Sztszék többi hatóságával, valahányszor azoknak a tanítással kapcsolatos ügyekben kell dönteniük v. megnyilatkozniuk. Közzétesz önálló állásfoglalásokat, melyeknek a kat-ok hitbeli eligazításában igen fontos szerepük van. - A hitbeli és erkölcsi tanítás védelmével, az Egyh. tanúságtétele hitelességének és azonosságának alapvető követelményével függ össze a ~ másik feladata: gondoskodni arról, hogy semmilyen módon terjesztett tévedés miatt a hit és az erkölcs kárt ne szenvedjen. Ennek érdekében felül kell vizsgálnia az új tanokat és esetleg el is kell utasítania azokat; meg kell vizsgálnia az elé terjesztett kv-eket szerzőjük és az illetékes ordinárius meghallgatásával, s vannak feladatai a hívők hitről és erkölcsről kiadandó írásainak előzetes vizsgálat alá vételével kapcsolatban is. De gondoskodnia kell arról is, hogy a téves és veszélyes tanítások ne maradjanak kellő válasz, kritika nélkül. A tanítás és tanúságtétel védelme érdekében a ~ ítélkezik a hit elleni, a legsúlyosabb erkölcs elleni, valamint a szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatos →büntetendő cselekmények tárgyában. Jogosult büntetések kinyilvánítására és kiszabására is, még mind közig., mind bírói úton. - A ~ foglalkozik a →házasságoknak a →hit kiváltsága okán való felbontásával és a laicizált papok visszavételével a klerikusi állapotba. - A ~hoz tartozik a Pápai →Biblikus Bizottság és a →Nemzetközi Teológiai Bizottság.  E.P.

E.P.

AP 1989:1616. - Erdő 1991:228.