🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hit és Öröm Nemzetközi Szövetség
következő 🡲

Hit és Öröm Nemzetközi Szövetség, Federación Internacional de Fe y Alegría, Fe y Alegría Általános Népoktatási Mozgalom, Fe y Alegría Movimiento de Education Popular Integral): Latin-Amerikai népoktatási és társadalom-fejlesztési mozgalom, a hátrányos helyzetű rétegek felemelésére. Székhelye: Caracas, Venezuela. – 1955: alapította Venezuelában José María Velaz SJ atya, hogy az iskoláztatási lehetőségektől megfosztottak számára oktatási hálózatot hozzon létre. Ezzel egy igazságosabb, testvériesebb és keresztényibb társadalmi berendezkedés kialakítása volt a célja, az emberek képzése és a helyi közösségek felemelése útján. A mozgalom rövidesen kiterjedt további latin-amerikai országokra, amelyek szervezetei a ~-en belül önállóságot élveznek, programjukat a helyi körülmények szerint alakítják. – 1962-ben létrehozták a ~-t támogató spanyolországi központot Pamplonában. Az ecuadori Fe y Alegria szervezet Rádió Intézete (IRFEYAL Radio Institute-Ecuador) kiterjesztéseként létrejött olaszországi Fe y Alegria a latin-amerikai diákoknak továbtanulási lehetőséget biztosít. – 2005: 1,25 millió tanulót regisztráltak a hálózatban. A ~ Latin-Amerika államaiban több mint 1500 oktatási intézményt, további közel 1000 alternatív nevelési, szakoktatási és kiszolgáló központot, 770 távoktatási intézményt és 53 rádióállomást tart fenn. Munkatársainak száma 38.300, közülük közel 100 szerzetes, a többiek civilek. Munkájukat számos önkéntes segíti. A ~ teljes hatása mintegy hétmilló emberre terjed ki. – Óvodai, elemi és középisk., felnőtt oktatást, szakmai képzést biztosít a hálózat. Az oktatás mellett kisvállalkozásokat, szövetkezeteket tart fenn. Közösségfejlesztési-, egészségügyi-, tanárképzési programjaik vannak. Oktatási anyagokat adnak ki. Együttműködnek a helyi közösségekkel és a hasonló tevékenységet végző más szervezetekkel. – Konzultatív státusa van --ENSz intézményekben, mint az ECOSOC, UNICEF, UNESCO. Kapcsolatot tart az UNESCO Latin-amerikai és Karibi Oktatási Hivatalával, az Amerikai Államok Szervezetével, továbbá az Európai Unió Fejlesztési Igazgatóságával. Tagszervezete a Nemzetközi Katolikus UNESCO Központnak, és az UNICEF NGO-Bizottságának. Szoros kapcsolatot ápol alapítójával, a Jézus Társasággal, különösen a Jezsuita Menekültszolgálattal illetve latin-amerikai jezsuita nevelési-, és diák szervezetekkel. – Tagsága 2010: 20 latin-amerikai ország nemzeti szervezete továbbá a spanyolországi és olaszországi szervezet. Közleményei: Movimiento Pedagogico (negyedévente spanyolul); különféle tájékoztató és oktatási kiadványok (spanyolul, de Paraguayban guarani nyelven is, Brazíliában portugálul). N. D.