🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hexham and Newcastle
következő 🡲

Hexham and Newcastle: püspökség Nagy-Britanniában. - A 678: alapított, s a reformációban megszüntetett ppséget 1850. IX. 29: állították helyre. Liverpool suffr-a. - 7700 km²-en 1995: 2.200.000 l, 245.000 h, 180 pb, 240 ep, 35 szp, 3 ád, 60 sz, 261 szn, 171 ni, 26 ki-e volt. **

AP 1996:281.

Héya Zoltán (*Kevevára, Temes vm., 1895. febr. 2.): festő. - A középisk-t Lugoson és Szegeden végezte, a Képzőműv. Főisk-n Révész Imre tanítványa. 1915: behívták katonának, a Bruszilov-támadás idején 1916. VI: hadifogságba esett, 5 és fél évet töltött Habarovszkban és Vlagyivosztokban, ahol az ott állomásozó antant-előkelőségek és családtagjaik arcképeit festette. 1921: tért haza, 1922: Münchenben tanult tovább, majd Bpen arcképfestő, Horthy Miklós, Csernoch János, Serédi Jusztinián, József főhg., Zsitvay Tibor, Glattfelder Béla, Vass József, Gömbös Gyula, Pesthy Pál, Tánczos Gábor, stb. arcképét festette meg. A bpi közs. szabó szakirányú iparostanonc isk-ban az alakműv. 1935: ideigl., 1937-44(?): r. tanára. Az 1950-es évektől Erie-ben (Pa., USA) a Villa Maria főisk. tanára és a műv. kar. dékánja. Arcképeket készített főként egyh. szónokokról. T.E.

Karczag 1932:543; 1940:134. - Szakokt. évkv. 1937:240. - Bp. közokt. címtára 1942:332. - Bölöny III:210.