🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hetényi Varga
következő 🡲

Hetényi Varga Károly (Hosszúhetény, Baranya vm., 1932. okt. 7.-Pécsvárad?, 2002. jan. 2.): tanár, egyháztörténész. - Pécsett 1943-48: a Pius Gimn. tanulója, ahonnan pol. okokból kicsapták. 1949-51: a Nagy Lajos Gimn-ban tanult, érettségizett. Egyh. pályára készült, de tüdőbetegsége miatt tanulmányait nem folytathatta. 1953-56: a pécsi Ped. Főisk-n m-ném. szakon ált. isk. tanári okl-et szerzett. Komlón a Gesztenyési Ált. Isk. tanára. 1967: rendőrségi házkutatás alkalmával megtalálták lakásán Fernand Lelotte Rabboni c. ifj. imakönyvének kz-os m. ford-át. Sajtóbűntett vétsége címén eljárást indítottak ellene, amit később megszüntettek, de 1968: kényszerítették, hogy egészségi állapotára hivatkozva vegye igénybe rokkantsági nyugdíj-jogosultságát. Ettől kezdve óraadásból élt, egy ideig a komlói TIT-nyelvisk. ig-ja. - Az 1970-es évek elejétől illegális gyűjtőmunkát végzett azoknak a papoknak, szerzeteseknek sorsát kutatva, akiket a II. vh. éveiben és az azt követő évtizedekben hivatásuk miatt a tört. Mo. ter-én bebörtönöztek, internáltak, kivégeztek. - M: Beszélgetés a mesterrel. Imakv. Összeáll. F. Lelotte SJ: Rabboni c. imakv-e alapján. Újvidék, 1972. (2. kiad. Bp., 1982, 3. kiad. Bécs, 1988, 4. átd. kiad. Bp., 1991) - Akiket üldöztek az igazságért. Papi sorsok a horogkereszt és nyilaskereszt árnyékában. Bp., 1985. - Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában 1-3. köt. Arck. (1. köt. Az esztergomi, győri, pécsi, székesfehérvári, szombathelyi, váci, veszprémi, munkácsi g.k., eperjesi g.k., hajdúdorogi g.k.; 2. köt. A kalocsa-bácsi, csanádi, erdélyi, nagyváradi egyhm.; 3. köt. Az egri, kassai, rozsnyói, szatmári, szepesi egyhm. üldözött papjai. Függ. az esztergom-nagyszombati, besztercebányai és nyitrai egyhm-ben meghurcolt papok szenvedéstört.) Abaliget, 1992, 1994, 1996. - Öt év a szögesdrót mögött. Egy kárpátaljai pap a Gulag munkatáboraiban. Írta Bendász István. S.a.r. Bp., 1991. - Akit övéi be nem fogadtak. (Mindszenty bíb. titkárának visszaemlékezései) Írta Mészáros Tibor. S.a.r. és kiad. Pécs, 1997. - A Fehér Rózsa. Hitler-ellenes müncheni fiatalok harca a lelkiismeret ébresztéséért. Írta Inge Scholl. Ford. Uo., 1998. - A lázadó. Camilo Torres életének regénye. Írta Wim Hornman. Ford. Uo., 1998. - Cikkei, tanulmányai az 1970-es évektől az Új Emberben, Vigiliában, az Igenben, az Új Magyarországban. A Keresztény Élet rovatvezetője. - Álneve: Bálint András (Beszélgetés ..., 1972). T.E.

Szenes Sándor: Befejezetlen múlt. Bp., 1986:70, 148, 219-259, 332. - Ferling József: Széntiszta igazság. (Isten hitével, magányosan) Pécs, 1992:48. - Egyházfórum 1993:2. sz. (Virt László: ~ műveiről) - Új Dunántúli Napló 1992. V. 16. (Kőhalmi Andrea: Az egyh. ellenállás krónikása) - Magyar Nemzet 1997. I. 2. (Rosdy Tamás: Vállalva a meghurcoltatást) - Új Ember 1997. V. 25. (Elmer István: A hívek karámjában) - Keresztény Élet 1997. XI. 9. (Rozsnyói György: Köszöntjük munkatársunkat, aki az üldözöttekről ír)


Hetényi Varga Károly (Hosszúhetény, Baranya vm.,1932. okt. 7. – Pécs, 2002. jan. 2.): tanár, egyháztörténész. Lásd MKL IV:797. – Szerepet vállalt 1948. után Hosszúhetényben a „katakomba” cserkészet életében. Cserkészvez-knek előadásokat tartott, tábortüzeket vezetett. Zalaegerszegre kerülve folytatta az illegális hitokt. és cserkészmunkát. Családi neve: Varga Károly. Bo.J.–Fe.Má.