🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Henkey-Hőnig
következő 🡲

Henkey-Hőnig Károly (Miskolc, Borsod vm., 1908. okt. 18.-Hamilton, Kanada, 1999. júl. 30.): pap, egyetemi tanár. - Miskolcon éretts. Egri főegyh-sként Rómában a CGH növ-e, a Gregoriana Egy-en 1929: fil. dr., 1932. X. 31: pappá szent. 1934: Diósgyőr-Vasgyárban kp., 1935: Nagykállón hittanár, 1936: Rómában teol. dr. 1937: Miskolcon a zárdában lelkész. 1941-42: táb. lelkész Ukrajnában, 1942-48: Miskolcon az érs. nőnev. int. hittanára. - 1945: népellenes bűncselekmények vádjával letartóztatták, 3 é. börtönre ítélték. 2 hónap után a fegyház zsúfoltsága miatt ideigl. szabadon bocsátották. 1947: önként jelentkezett hátralévő büntetésének letöltésére. Büntetését mérsékelték, 10 hónap után szabadult. Bpen a Magyarok Nagyasszonya pléb-n kp., de még 1948: Au-ba menekült, Svájcban, 1950: Angliában m. lelkész. - 1953: Yarnellben (Arizona, USA) plnos, 1954: Great Falls-on (Montana) hittanár. - 1955: a Notre Dame egy. (Ind., USA) teol. tanára, 1961: a Manhattan College (N.Y. áll.), 1963: a montreáli (Kanada) Loyola Collegetanára. 1977: nyugdíjba ment, Montrealban, 1979: a torontói Szt Fülöp Oratoriumban élt. 1981. X: beköltözött a hamiltoni Szt Erzsébet Otthonba, haláláig az itt élő öregek lelkipásztora.- M: A lelki barátságról. Írta Boldog Elréd. Lat-ból ford. Miskolc, 1943. - Szt Máté evang. Kommentár. Bp., 1948. - Inspiration in the Bible. Ném-ből ford. New York, 1961. - On the Theology of Death. Írta K. Rahner. Ném-ből ford. Uo., 1961. - Írói neve: Henkey Károly; Charles Henkey-Honig. H.V.K.-T.E.

Schem. Agr. 1945:204. - Szabad Mo. Miskolc, 1945. VI. 24, VII. 1, 22, 29, VIII. 3, 5, 12. - Felvidéki Népszava Miskolc, 1945. VIII. 12. - Bölöny 1982:159. - Nagy II:45. - Gulyás XIII:318. - Hetényi Varga III:66. - s.k.


Henkey-Hőnig Károly (Miskolc, Borsod vm. 1908. okt. 18.–Hamilton, 1999. júl. 31.): áldozópap, egyetemi tanár, cserkészvezető. Lásd MKL IV:754. – Miskolcon a 19. sz. Bükk cserkészcsapat parancsnoka; vezetője volt →Bodnár Gábornak, a bujdosó Külföldi Magyar Cserkészszövetség üv. elnökének. Az É-amerikai m. cserkészet egyik vez-je. Ő szervezte meg a Külf. Magyar Cserkészszövetség Nagytanácsát. Az Amerikai Ciszter Öregdiákok Egyes. és a Máltai Lovagrend lelkésze. Bo.J.–Fe.Má.

Gyászjel