Magyar Katolikus Lexikon > H > Hegedűs


Hegedűs Béla (Kolozsvár, Kolozs vm., 1904. okt. 10.-): hitoktató. - 1929. IX. 10: pappá szent., Csanádpalotán, 1930. IX: Földeákon, 1933. I: Eleken kp., 1934. IX: Szeged-Móravárosban hitokt., s a kat. népszöv. elnöke. - M: Mit mond Krisztus önmagáról, küldetéséről, az életről, a vagyonról, a társad. kérdésekről. 2. és 3. kiad. Szeged, 1939. - Istent akarjuk! Lelkigyakorlatok, stb. Összeáll. Uo., 1939. - Szt Pál iskolájában. Uo., 1939. 88

Schem. Csan. 1936:57. (1942: sem az élők, sem a holtak között!) - Gulyás XIII:53.

Hegedűs István (Kassa, Abaúj vm., 1850. jan. 28.-USA, 1911.): festő. - Pesten és Münchenben tanult, Kassán telepedett le, ahol élet- és oltárképeket festett. 1880: Mulatságos tanulás c. képével szerepelt kiáll-on először. Korponay János arcképe a Kassai Múz. tulajdona. 1882: Bécsben dolgozott, majd elkészítette a Szt Szív (Eperjes, Kálvária-tp.), 1883: Szeplőtelen fogantatás (Kassa, Kálvária-kpna), 1907: Szt József (Újszomolnok, Zemplén vm.) oltárképeit. 1882-86: zempléni és kassai g.k. tp-ok ikonosztázait. 1900 k. kivándorolt az USA-ba. T.E.

ML 1935. I:448; 1966. II:359.

Hegedűs János (Léva, Bars vm., 1864. szept. 13.-Esztergom, 1948. jan. 7.): plébános. - A teol-t Nyitrán végezte, 1897. VII. 4: pappá szent. Nagybossánban kp., 1899: átlépett az esztergomi főegyhm-be. Dunaszentpálon kp., 1901: Bpen hitokt., 1907: Bussán, 1910: Csábon, 1918: Únyon, 1927-29: nyugdíjazásáig Kóspallagon plnos. 1947: az esztergomi Simor Otthon lakója. - M: Jézus nyomában. Gyakorlati tanácsok a szt életre törekvőknek. Esztergom, 1923. (2000 pld.) - Jézus szeret téged. Gyakorlati tanácsok a bűnösök, megtérők- és szeretőknek. Uo., 1923. (2000 pld.) - Közös imák a kóspallagi kat. hívek számára. Uo., 1927. T.E.

Schem. Strig. 1917:324; 1982:397. - Gulyás XIII:80.

Hegedűs József (Mosonszentmiklós, Moson vm., 1873. jún. 10.-Győr, 1950. márc. 27.): lelkész. - A teol-t Győrött végezte, 1896. VI. 28: pappá szent. Rábaszentmihályon, 1899: Győr-Nádorvárosban, 1902: -Belvárosban kp., 1907: Nemesládonyban, 1909: Osliban adm., 1911: Bágyogon kp., 1914: Győrasszonyfán adm. 1920-50: Győrött nyugdíjas. - M: Jámbor társulatokról. Bp., 1894. (Népiratkák 91.) - Köszöntő kv. újévre, névnapra, születésnapra, és ünnepi alkalmakra. Újlaki Gézával. Győr, 1907. T.E.

Szinnyei IV:593. - Schem. Jaur. 1898/1947. - Gulyás XIII:82. - Diós 1995:72.

Hegedűs László (Szentes, Csongrád vm., 1870. jan. 3.-Bp., 1911. júl. 7.): festő. - Pállik Béla fedezte föl tehetségét és taníttatta Tatán. 1890: Münchenben Hollósy Simonnál tanult, 1893: Szt Imre hg. c. oltárképével elnyerte Bende Imre nyitrai mpp. díját, melyből Bécsbe, majd Párizsba utazott. Bpen telepedett le, Benczúr Gyula mesteriskolájában tanult, melynek növendékeként 1895: festette a Manőver, Liliomos Madonna, Liliomok között (1898: a Műbarátok díját kapta), Káin és Ábel (1900: a Szépműv. Múz. megvette; Ipolyi-díjat s a párizsi világkiállításon ezüstérmet kapott) c. képeket. 1899: Spo-ban járt tanulmányúton; Szenvedők c. képével Bp. Ferenc József jubileumi díját nyerte, 1901: a 100 K-s bankjegypályázat győztese és a bankjegy kivitelezője. 1904: Rómában festette Krisztus siratása c. képét (melyért Ipolyi-díjat kapott). 1905: Milánóban a nemzetk. kiállításon, 1908: Pécsett az orsz. kiállításon aranyérmeket, 1909: Londonban 3 művére díszokl-et kapott. 1903-11: a Képzőműv. Főisk. tanára. Lámpa mellett c. képét a velencei modern képtár, 1910: Levélírás közben c. képét a kir. részére vették meg, a Borghese parkból, Debreceni kondás, Ellenség, Krisztus a keresztfán, Krisztus siratása (vázlat), Mátyás kir. Bécs előtt, Önarckép, Rabiga (és vázlata) a m. állam, Budavár bevétele 1849 és a Pusztaszeri vérszerződés a szfőv., Bem Szászvárosnál a Szentesi Múz. tulajdona. Oltárképei: Szt István és a Patrona Hungariae (New York magyar tp.), Három királyok (budai várpalota Zsigmond kp.), Patrona Hungariae (Nagytállya r.k. tp.), Jézus és a szamarai asszony oltárkép (Szentes ev. tp.). - Petőfi verseit illusztrálta; terrakotta és bronz szobrocskákat is készített. 1912: a Műcsarnok megrendezte hagyatéki kiállítását. 88

Művészet 1910:62. Képek. - Vasárnapi Újs. 1911:578. - A Gyűjtő 1913:314. (Divald Kornél: ~) Képek. - Szentes. Bp., 1928:233. - ML 1935. I:448.

Hegedűs László, SJ (Bp., 1889. febr. 7.-Pannonhalma, 1963. febr. 14.): tanár. - 1908. IX. 19: Nagyszombatban lépett a r-be. A teol-t és a fil-t Pozsonyban és Innsbruckban végezte, 1919. VI. 1: sztelték pappá. a bpi tudegy-en termrajz-földr. szakos tanári okl-et szerzett. 1924. IX. 1-1950: a kalocsai, majd a pécsi gimn. tanára. 1951 őszétől a pannonhalmi szoc. otthonban élt. - M: Fohászok. Búcsúval ellátott rövid imádságok. A „Preces et pia opera indulgentiis ditata” nyomán. Bp., 1943. (2. kiad. Uo., 1945) T.E.

Cat. SJ 1910/44. - Gulyás XIII:93. - Pálos 1992:172.

Hegedűs Mária Gervara, FMMN (Mogyoród, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1904. aug. 7.-Gooreind, Brazília, 1990. máj. 30.): szerzetesnő. - 1929. IX. 12: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1932. III. 19: első, 1935. III. 19: utolsó fogadalmát uitt tette. Belgiumban élt, majd brazíliai misszióba ment. r.k.