🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Haskó
következő 🡲

Haskó Jakab, Hassko (Trubina, Morvao., 1622. ápr. 27.-Vágújhely, 1695. okt. 19.): megyéspüspök. - A gimn-ot 1637-42: Nagyszombatban végezte. 1 é. Leleszen tanított. Nagyszombatba visszatérve a hadiesemények miatt nem tanulhatott tovább, ezért Csepregen, Sárvárott és Ikervárott tanított. 1647: a Pázmáneum növ-e lett, 1651: pappá szent. Szentivánon (Liptó vm.) kp., 1653: Szomolányon lelkész, 1660: Csejte plnosa. 1662: pozsonyi, 1664: esztergomi knk., 1666: vágújhelyi prép., kb. 500 ev-t térített meg. 1672. VIII. 18: rosoni cpp. és rajki apát. 1676: Pálffy, 1689: Korompay nyitrai pp. helynöke. 1690. VI. 16: kinev. nyitrai pp-ké, de 1691. II. 23: egészségi állapotára hivatkozva lemondott és visszavonult Vágújhelyre. - 1690: Beckón ferences ktort épített. Plébániáin elkezdte írni az anyakv-eket, megírta a csejtei pléb. tört-ét. 1866: Durdik szerint ezüst monstranciája és drágaköves ezüst kelyhe a nyitrai szegyh. birtokában volt. - Utóda a rosoni c-en 1690: Balassa Pál br., a nyitrai széken 1691. III. 14: Jaklin Balázs. 88

Mendlik 1864:56. (53.) (s.v. Hassko; 1690-91: pp.) - Idők Tanúja 1866. IX. 28. (52.) - Gams 1873:376. (s.v. Hassko; 1690-91: pp.) - Némethy 1894:613. - Vágner 1896:258. - Szinnyei IV:490. - Kollányi 1900:281. - Schem. Nitr. 1914:12. (61.) - Gulyás XII:746.

Haskó László, Szt István királyról nev., Hasskó, Piar (Nyitra, Nyitra vm., 1778. ápr. 27.-Korpona, 1844. nov. 16.): tanár. - 1800. IX. 28: lépett a r-be, 1802. VII. 1: egyszerű fog-at tett. Első novíc. évében Privigyén tanított, 1802: Besztercebányán, 1803: Nyitrán teol. 1805: Privigyén újoncmester, 1806: Podolinban a m. nyelv tanára. 1809: Szebenben, 1812: Nagykárolyban, 1813: Nyitrán, 1819: Trencsénben, 1827: Vácott tanított. 1830: Privigyén rektor, 1833: Korponán, 1834: Léván h. ig. 1838: Korponán spirituális. - M: Carmen... honoribus... principis Innocentii ab Odescalci. Nagyszombat, 1822. - Carmen, quo... reverendissimum... Stephanum Hasko emeritum parochum Mocsonikiensem, dum sacrum presbiteratus sui jubilaeum recoleret, celebravit. Trencsén, 1824. K.I.

Szinnyei IV:491. (s.v. Haskó)