🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Harsányi
következő 🡲

Harsányi István, OPraem (Harsány, Borsod vm., 1747. febr. 22.-Csorna, 1803. aug. 3.): prépost. - 1763-73: a JT tagja, közben Pécsett tanár. A rend eltörlése után 1774: a prem. r-be lépett a morvao-i Zabrdovicban. 1777: Innsbruckban pappá szent., kp. Jánoshidán. 1785: a r. föloszlatása után uo. plnos, 1789: a szolnoki ker. esp-e, 1790: kecskeméti plnos, 1795: főesp., 1798: Pest vm. táblabírája. 1799: aiskai c. prép., 1802: a visszaállított prem. rend első csornai prép-ja. Jeles egyh. szónok. - Fm: Úrnapi predikáczió, melyet Kecskemét városában mondott. Pest és Pozsony, 1792. - Halottas beszéd, mellyel... Splényi Xavier Ferentz Ur Vátzi megyés Püspök... szomorú vég pompáját tisztelte. Vác, 1796. K.E.I.

Szinnyei IV:476. (*febr. 2.) - Stefancsik-Kovács 97.

Harsányi József (Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1803. febr. 12.-Erk, 1866. júl. 27.): plébános. - A teol-t Egerben végezte. 1827: pappá szent. Kp-évei után Pély, 1846: Erk plnosa. - M: Észrevételek a borsodi levélre, vallást és hierarchiát illetőleg. Eger, 1842. - A ker. kath. anyasztegyh. szert-ainak s jelesebb ünnepeinek rövid magyarázata. Uo. 1866.  88

M. Sion 1888:458. - Szinnyei IV:477.

Harsányi Lajos, harsányi (Nagyigmánd, Komárom vm., 1883. szept. 29.-Győr, 1959. okt. 2.): kanonok, költő. - A győri és esztergomi bencés gimn. s a győri papnev. elvégzése után 1907. VI. 29: pappá szent. Széchenyi Emil gr. családjánál nev. 1908: Rábacsanakon és Szanyban kp., majd Esterházy Miklós hg. családjánál nev., velük hosszabb időt töltött Olo-ban. 1910: győri belvárosi kp., 1912: győri káptalandombi lelkész és szegyh. hitszónok. 1918: szegyh. sekrestyeig., 1921. VIII. 1: rábapatonai plnos, 1929: tb. knk., 1939: győri javadalmas knk. és komáromi főesp. - 1921: a SZIA III. o-a, 1931: a Petőfi Társ., 1936: a Kisfaludy Társ. tagjává választotta. - ~ szövegével énekeljük a →Hozsanna 17, 47, 158, 210, 225, 254, 283. énekét. - M: Új vízeken Versek. Bp., 1908. - Az élet muzsikája. Versek. Uo., 1909. - Diadalmas halál. Opera. 2 fv. Demény Dezső zenéjével. Uo., 1910. - A napkirály rokona. Versek. Uo., 1911. - Hagia Sophia. Versek. Uo., 1913. - A halálfejű pille. Elb-ek. Uo., 1915. (Családi regénytár 90.) - Legendák. Erdős Renéevel és Sík Sándorral. Győr, 1916. - „O beata Ungheria”. Versek. Uo., 1916. - Az óra egyet üt. Reg. Bp., 1917. - Toronyzene. Versek. Uo., 1918. - A gyermek Jézus Flandriában. Írta Felix Timmermanns. Ford. Uo., 1920. - A boldog költő. Uo., 1926. - De profundis. Versek. Uo., 1927. - A szt asszony. Mo-i Szt Erzsébet életregénye. Uo., 1928. - Szt Imre emlékkv. Szerk. Tordai Ányossal. Uo., 1930. - Az elragadott hg. Szt Imre életregénye. Uo., 1930. - A szervita-r. 7 Szt alapítója és új oltárképe. Uo., 1930. - Mi Cha El? Versek. Uo., 1933. - A nem porladó kezű kir. Uo., 1933. - Vál. költeményei. Összeáll. Bánhegyi Jób. Uo., 1935. - Túlvilági ballada. Uo., 1936. - Holdtölte. Versek. Uo., 1938. - Zúgó Márton. Reg. Uo., 1937. - Fejjel nagyobb mindenkinél. Reg. Uo., 1940. - Égi és földi szerelem. Reg. Uo., 1941. - Esteli körmenet. Versek. Uo., 1942. - Összes versei. Uo., 1943. - Doktor Orbis. Dráma. Uo., 1947. - Toronyzene. Vál. versek. Vál. és előszó Rónay György. Uo., 1969. - 1918. VII–1920. VII. 8: a győri Dunántúli Hírlap c. napilap fel. szerk-je. - Betűjegye: H. L. (Egyh. Közl. 1914). T.E.

SZIA tagajánl. 1921:8. - Magasi Artúr: ~. Esztergom, 1933. (Klny. Bencés Főgimn. Értes.) - Bánhegyi Jób: ~ költ-e. Pannonhalma, 1934. - Soproni kat. alm. 1935:82. - Kisfaludy Társ. évlapjai 1936:408; 1941:173. - Sándor István: A szt bölcsesség költője: ~. Szeged, 1942. - MIL I:441. (†1955!) Arck. - Schem. Jaur. 1947:130; 1968:214. (†okt. 2.) - MÉL I:678. (†okt. 3.) - Lukács 1974:227. - MItB VI:494.


Harsányi József (Aszaló, Abaúj-Torna vm., 1900. okt. 12.–Polgár?, 1956. jún. 21.): plébános. – 1924. VI. 22: egri egyhm-s pappá szent., Arlón, Makláron, 1925: Kerecsenden, 1926: Polgáron kp., 1931: Szentmargitapusztán admin., 1933: plnos, 1940: érs. tan. – Írásai: Egri Egyhm. Közl. (1929:56. Polgáriak a Manrézában; 1930:72. Munkában a m. világi missiós sereg [Polgáron]; 100. Gondolatok a tanyai lelkipásztorkodásról; 1936:24. Anyagszerzés az építkezéshez, Az 1. o gyerekek; A korai szentáldozás a tanyavilágban). 88

MKA 1928:172. – Schem. Agriens. 1945:203. – Tóth 1947:36. – Puskás 1979:177. – Diós 1999:71. (3814.)