🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Harapkó
következő 🡲

Harapkó, Hrabkó, Sáros vm.: egykori ágostonos kolostor. - 1334 k. Perényi Miklós az ágostonrendi remetéknek a Szentlélek tiszt. klastromot alapított, ugyanakkor megkapták a szomszédos Szentkereszt birtokából kihasított ~ birtokot, benne Szt Simon és Júdás ap-ok tp-ának kegyuraságát és egy malmot. 1361: ~ helyett Szentkereszt É-i szomszédságában Mochnya falut kapták. 1535: a zavaros idők és a hitújítás miatt a szerz-ek elhagyták házukat. Utoljára a Berthold (Bertóti) család volt a klastrom kegyura. A község K-i szélén még látható a gótikus tp. 2 fala. - Perjele 1334-51: Miklós. H.F.

Rupp II:294. - Csánki I:298. - Fallenbüchl 1943:47.