🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hangácsi
következő 🡲

Hangácsi Albert (Hangács, Borsod vm.-1466. júl. 25./aug.): megyéspüspök. - 1439: a bécsi egy-en tanult. 1443: a kir. kancelláriában kezdett dolgozni. 1444: megmenekült a várnai csatából. 1445: egri knk., a Szt György-kpna ig-ja és pankotai főesp., melyek jövedelméből 1445, 1449: a páduai egy. diákja, 1451: Bolognában egyhjogi dr. IV. Jenő 1455: pécsi prép-nak nevezte ki, ekkor erdélyi főesp. is(?), 1456: egri nagyprép., 1457: Vitéz János utódaként a kancellária protonot-a, Szilágyi Mihály, majd V. László h. kancellárja. A MA-ban 1457-1466. I. 8: említik csanádi pp-ként. 1457: megbízást kapott, hogy Szilágyi Mihállyal és Szilágyi Erzsébettel tárgyaljon, ezért a szászok elfogták és Szebenbe zárták. V. László halála után Szilágyi mellé állt és Mátyás bizalmasa lett. Még ebben az évben csanádi pp. Kormányzása az egyhm. fénykorát jelentette. Sok tp-ot épített, papságát műveltség és létszám tekintetében jelentősen gyarapította. Megerősítette a szegyh-at, s a kápt-nal is védőműveket építtetett. 1459-60: Mátyás követe a mantuai kongressz-on, ahol a m. küldöttség vez-jeként létrehozta a békét Velence és a cs. között. II. Pius ~t szemelte ki az utolsó keresztes hadjárat vez-jének, de a p. halála a terv végrehajtását megakadályozta. - Utóda 1466. VIII. 28: Szokoli János. L.A.

Schem. Qu. 1857:42. - Mendlik 1864:94. (1457-66: pp.) - Gams 1873:370. (1457-66: pp.) - Borovszky I:360. - Századok 1898. (Fraknói Vilmos: Mátyás kir. m. diplomatái) - AEET IV:152. (1455: erdélyi főesp., 1459: csanádi pp.) - Juhász V:44. - Historisches Jahrbuch 1959. (Juhász, K.: Bischof Albert Hangácsi - Humanist, Kirchenfürst, Krieger) - Tört. Szle 1965:488. (Fügedi E. szerint 1443: egri knk., 1445: pécsi, 1456: egri prép. 1458: csanádi pp.) - MÉL I:671. - Schem. Csan. 1980:22. (37.)