🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Handó
következő 🡲

Handó Gergely (Kálmáncsehi-Várad, 1473 e.): kanonok. - Mezővárosi polgárcsalád sarja. Pályáját H. György, Mátyás kir. diplomatája és alkancellárja egyengette. 1466-68: Páduában tanult és decretorum dr. címet szerzett. Hazatérése után 1471: váradi knk. V.S.

Schem. Mv. 1896:132. - Tonk 1979:236. (665.)

Handó György, Hantó (Kálmáncsa, Somogy vm., ?-1480. febr. 25./júl. 14.): érsek. - Az első jobbágy származású magyar pp. Vitéz János támogatásával Páduában tanult, ahonnan mint a bölcs. és az egyhjog dr-a tért haza. A MA-ban 1465-67: kir. alkancellár, 1465-78: pécsi nagyprép., s megkezdte diplomáciai szolgálatát. Mátyás udvarában a külügyek vez-je. 1465-66: a török segély ügyében Velencében és Rómában járt, 1467-68: Rómában Podjebrád György ügyében, 1469: Mátyás és Beatrix házasságáról tárgyalt, Firenzében több mint 3000 Ft-ért kv-eket vett, hogy Pécsett prép. kvtárat létesítsen. 300-nál több köt-et gyűjtött össze, egy jól fizetett papot is alkalmazott kvtárosnak. Kir. pecsétőri fizetését kvtárára költötte. 1472: a cs-ral kötött békét, 1473: részt vett az ágostai birod. gyűlésen. 1476-78: kincstartó, 1478-1480. II. 25: vál. és megerősített kalocsai érs. és kir. kancellár. (A MA-ban Szapolyai Györgynek nevezve!) Mindvégig Vitéz János köréhez tartozott, de az összeesküvésből kimaradt. A török veszély miatt IV. Sixtus 1480. I. 24: megengedte neki, hogy a pécsi knk. javadalmat, prebendát és prépságot megtarthassa. - Utóda 1480: Váradi Péter. 88

Schem. Qu. 1857:42. (1467: pécsi nagyprép.) - Mendlik 1864:79. (1479-80: kalocsai érs.) - Gams 1873:372. (1479. II-1480: érs.) - Fraknói 1898:16. - Érdújhelyi 1899:63. (1478. II: megerősített érs.) - Eubel II:147. (1479. II. 1: megerősített érs.) - Schem. Col. 1942:17. (48.) - Tanulm-ok Bp. múltjából 12. köt. Bp., 1957. (Kubinyi András: A kincstári személyzet a 15. sz. 2. felében) - Tört. Szle 1965:488. (Fügedi E. szerint Kálmáncsehiből való jobbágy, legalább egy, János nevű öccse volt. Bécsben Firenzében és Padovában tanult. 1480: még csak a kisebb rendeket vette fel.) - MÉL I:670. (s.v. Handó György)