🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hagymási
következő 🡲

Hagymási Bálint, Cybeleius (Varasd, Varasd vm., 1490 k.-1517 után): kanonok. - Szatmári György pécsi pp. támogatásával 1509: Bolognában tanult. 1517: pécsi knk. Évszám nélkül fehérvári knk. is, a Schem. Qu. 1857-ben, ill. Köblös archontológiájában kanonokságának nincs nyoma! - M: Elegidion. Bologna, é.n. [1509?] - Opusculum de laudibus et vituperio vini et aquae. Hagenau, 1517. 88

Szinnyei II:460. (s.v. Cybeleius) - Révész Mária: Romulus Amasaeus. Egy bolognai humanista m. összeköttetései a 16. sz. elején. (Dissz.) Szeged, 1933. (lat. verseit összegyűjt. és kiadta) - Veress 1941:664. (Révész művének kiadását 1939-nek írva!) - EH I:684.

Hagymási Imre, Szt Mária Magdolnáról nev., Piar (Arad, 1746. nov. 29.-Nagykároly, 1804. márc. 5.): tanár. - Különböző vidéki gimn-okban tanított; kiváló iskoladráma-szerző. Molière-átdolgozásaival egyrészt jelentősen kitágította a hazai diákszínjátszók tematikáját, másrészt ráirányította a figyelmet a fr. drámairod-ra. A váci gimnazisták 1775: adták elő Szemtelen nagyravágyódásnak nevetséges megtsufolása c. darabját (ez Molière: Úrhatnám polgárának m. változata), ez évben uo. színre került Garabonczás László c. darabja is (mely Molière: Scapin furfangjai alapján készült). - Fm: Két népies bohózat a XVIII. sz-ból. Bev. Perényi József. Vác, 1936. - Póruljárt uraság. Átdolg. Kilényi Mária. Bp., 1949. - Pünkösdi kirság. (benne: A meglopott tolvaj). Átd. Csajági János. Uo., 1972. M.I.