Magyar Katolikus Lexikon > H > Habsburgok nőági örökösödése


Habsburgok nőági örökösödése, 1722. jún. 20.: III. Károly (ur. 1711-40), fia nem lévén, biztosítani akarta a trón nőági öröklését. Jún-ra csak 13 vm-t sikerült megnyerni, Csáki Imre kalocsai érs. (1710-32) szerint „a sérelmek orvoslata a jövő ügyek legjobb ajánlata”. VI. 20: Nagy István alnádor a pozsonyi ogy-en terjesztette be az udvar nőági örökösödési rendjét, amit elfogadtak, törv-be foglaltak, s a kir. 1723. VI. 19: szentesített. 1725. IV: a sp-okkal kötött bécsi békében azok elismerték a ~t. Követte őket 1726. X. 12: Poroszo., 1733: III. Ágost lengy. kir., szász választó fejed. (ur. 1733-63), 1735: XV. Lajos fr. kir. (ur. 1715-74) és II. Victor Amadeus, Szardínia kir-a (ur. 1720-30), 1731. III. 16: Anglia keresk. előnyökért, 1732. I: a ném-róm. birod. még külön nem szerződött fejedelmei. →Pragmatica sanctio 88

MTK II.