🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Habsburgok fiúági trónöröklése
következő 🡲

Habsburgok fiúági trónöröklése: A pozsonyi ogy-en 1687. X. 31: a két fiával jelenlévő I. Lipót kir. (ur. 1657-1705) előterjesztette a Habsburgok fiági örökösödését. Ennek törvénybe iktatása viszonzásaként megígérte Mo. alkotmányának helyreállítását. XI. 3: az ogy. tiltakozásokra I. Lipót elrendelte az →eperjesi vésztörvényszék föloszlatását. XI. 7: az alsótáblán elfogadták a m. trónnak a Habsburgok fiági leszármazóira korlátozott örökösödés útján való betöltését, az elsőszülöttségi leszármazás rendjében, amit XI. 10: a felsőtáblán megerősítettek. XII. 1: a kir. tudatta az ogy-sel, hogy mindazoknak közkegyelmet ad, akik az elmúlt időkben fölkeltek ellene (kivéve Thököly Imrét és a még fegyverben lévő társait). XII. 9: Pozsonyban megkoronázták az első örökös m. kir-t, I. Lipót idősebb fiát, (a 9 é.) I. Józsefet (ur. 1705-11). I. Lipót 1688. I. 25: szentesítette az 1687. évi ogy. törvényeit. Köztük a 4. tc. eltörölte az 1222:31. tc-et, az ellenállás jogát, a 26. tc. sok idegen főurat honosított. 88

Horváth M. V:192. - Hóman-Szekfű V:(mell.) 46. - MTK II:510.