🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hörl
következő 🡲

Hörl Gyula, SJ (Gödöllő, Pest vm., 1861. márc. 26.-Bp., 1930. aug. 10.): gimnáziumi tanár. - 1879. VIII. 6: lépett a JT-ba, 1888: pappá szent. Az innsbrucki és bpi egy-en végzett, 1892: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. Kalocsán, 1918-30: Pécsett gimn. tanár, 2x gimn. ig. - M: A sztéletű ifjúnak, Martin Gusztáv jézustársasági tagnak rövid életrajza. Írta Mathias Gruber SJ. Ford. Bp., 1898. - Szerkesztéstan. Kalocsa, 1901. (és 1910. kz-ként) - Szónoklattan. Uo., 1902. - Poetika. Uo., 1903. (lényegesen bőv. a 6. o. számára. Uo., 1907) - Jézus Krisztus a századok kir-a. Drámai költ. Piel Pál nyomán szabadon ford. Uo., 1905. - A szépnek erkölcsisége a múltban és jelenben. Bp., 1907. (Klny. Bölcseleti Folyóir.) - Irányító eszmék az ifj. ker. nevelésében. Kalocsa, 1909. (Klny. gimn. értes.) - Gr. Zichy Nándor születésnapjának 80. évford-jára. Uo., 1909. - Retorika. A középisk. 5. o. sz. Uo., 1910. - Rodriguez Szt Alfonz életrajza. Írta Hausherr. Ford. Uo., 1922. - Canisius Szt Péter életrajza. Írta. Otto Braunsberger SJ. Ford. Bp., 1925. - Mária Kántáté a szeplőtelen Szűz tiszt-ére. Uo., é.n. T.E.

Kalocsai koll. 50 éve Kalocsa, 1910:125. Arck. - JTÉ 1940:327. - Gulyás XIV:619.

Hörl Vilmos (17. sz.): éremverő. - Bethlen Gábor erdélyi fejed. (ur. 1613-29) megrendelésére Erdélyben dolgozott. 1631: Körmöcbányán polgárjogot szerzett, a pénzverdei munka mellett főként keresztelői érmeket készített. T.E.

ML 1935. I:479.