🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hósea
következő 🡲

Hósea: Izrael 19. és egyben utolsó királya (ur. Kr. e. 732-724). Nevére vonatkozóan: →Ozeás. - Egy ismeretlen Elának volt a fia. Összeesküvést szőtt Pekach ellen és megszerezte a trónt (2Kir 15,30). Ennek ellenére 9 évig tartó uralmát nem ítélték el teljesen a deuteronomikus szerzők (17,1). Miután III. Tiglat-Pilleszer hűbéresévé nyilvánította, utóda pedig adófizetésre kötelezte (17,3: minden bizonnyal a Kr. e. 725. évi föníciai hadjárattal kapcsolatban), szakított az asszírokkal, és Egyiptomhoz pártolt (→Szo). Ezért Asszíria kir-a elfogatta és börtönbe vetette, majd felvonult Szamaria ellen, 3 éves ostrom után elfoglalta, a lakosokat pedig elhurcolta. **

BL:650.