🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hódmezővásárhely
következő 🡲

Hódmezővásárhely, Csongrád m.: 1. Belvárosi plébánia a váci egyhm. vásárhelyi, 1993. V. 31-től a szeged-csanádi egyhm. szentesi esp. ker-ében. 1231: Houd. Tp-át 1332 e. ismeretlen tit-ra sztelték. Lakói a 16. sz. közepén prot-ok lettek. A törökök többször is pusztították. A 17. sz. közepén unit. tp-a is volt. 1727: alapították újra. Mai Szentháromság tp-a 1759: épült. 1767: főoltárát Szt István és Szt László kir. szobrával, 1768: szószékét Inzam János készítette. Org-ját (3/30 m/r) 1827: Kováts István építette, 1941: az →Angster gyár (op. 1233.) átépítette. Harangjait 1886: 44 cm átm. Walser Ferenc, 1927: 140, 82 és 70 cm átm. Szlezák László öntötte. Kegyura 1880: a Károlyi gr. család. Anyanyelve 1880: m.; 1910: m.; 1940: m., szl., ném., rum. - Plébánosai: 1332: Mihály, 1531 k. Mátyás, 1727: Bene György, 1741: Greskovics Zsigmond, 1743: Szabó László, 1752: Bernád János, 1753: Szabó László újra, 1765: Kozma József, 1774: Tóth Tamás, 1778: Kanyó Endre, 1781: Kubik József, 1793: Anchelii Ildefonz, 1802: Bengyel György, 1830: Mericzay Antal, 1837: Vécsei Sándor gr., 1855: Rőth Antal, 1859: Lichtner Gáspár, 1884: Bernátsky Ferenc, 1921: Cseh András, 1949: Lancz Kálmán, 1957: Nagy Elek, 1990: Benedek Sándor, 1993: Knapcsek Sándor, 1994: Tatár János. - Lakói 1840: 7030 r.k., 670 g.kel. (szerb tp-a 1809-30: épült, gazdagon felszerelt), 680 ev., 21.544 ref., 150 izr., össz. 30.074; 1910: 17.616 r.k., 161 g.k., 535 g.kel., 2550 ev., 39.503 ref., 477 unit., 1381 izr., 222 egyéb vall., össz. 62.445; 1940: 21.427 r.k., 218 g.k., 392 g.kel., 2745 ev., 34.844 ref., 1501 izr., 649 egyéb vall., össz. 61.776; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 170 ffit, 32 nőt; 1983: 8000 r.k., össz. 54.357; 1990: össz. 50.558. - 2. Szt István plébánia. 1936. VIII. 15: alapította Hanauer István mpp., és a jezsuitákra bízta. Tp-át 1937: Szt István kir. tit-ra sztelték. Org-ját (2/16 m/r) 1956: a FHVO építette. Harangjait 1936: 64 cm átm., 1938: 132 cm átm. Szlezák László öntötte. - Plébánosai: 1936: Ecker Jenő SJ, 1941: Figula János SJ, 1944: Zsiros Ferenc SJ, 1951: Németh János SJ, 1952: Újfalusi István SJ, 1953: Balassay József, 1961: Sólyom Sándor, 1971: Ludmány Antal, 1983: Szathmáry Attila, 1989: Tóth Lajos SJ. - 1983: 6500 híve volt. - 3. A Szt Domonkos rendi r.k. polg. leányisk-t 1903: államsegéllyel alapították. 1942/43: 4 o-ban 8 tanár 189 leányt okt. 1948. VI: áll. isk. - 4. Régészeti emlék. Az egykori Kopáncs ter-én 12/13. sz. érmékkel együtt találtak egy 21 x 15,5 cm-es körmeneti keresztet korpusszal. A keresztet lemezből vágták ki, a szárvégeken ovális lemezek, középen lyukkal, ami ékkő díszítésre utal. A korpusz is lemezből van. A 13. sz. 2. felében limoges-i mintára Mo-on készült. Ma a ~i Tornyai János Múz-é. - 5. Kat. sajtója: 1928. II. 20: Vásárhelyi Éjféli Újság, 1936. II. 15-1944. VIII. 20: Katolikus Híradó, 1936. III. 15: Misszió, 1936. II. 24: Éjféli Híradó, 1937: Ima- és énekeskv. a ~i hívek használatára, 1937. II. 8-1941: Éjféli Újság, 1940. I. 6: Hódmezővásárhelyi Jézustársasági Szent István Plébánia Időszaki Értesítője, 1990. I. 1-1995. I. 13: Nemzeti Újság, 1991: Jézus Barátai. Szerk. Tóth Lajos SJ. Megj. havonta. Tatár János-Tóth Lajos SJ-L.Zs.

1-2. Gerecze II:274. - A ~i r.k. Nőegylet 40 éve 1893-1933. Összeáll. Tóth Ferenc. Hódmezővásárhely, 1933. - Szívünk szárnyán... Imák és énekek a ~i búcsújárók részére. Uo., 1938. - Sándor kz. II:88; IV:435. - VEM kz. 376. - Sasvári 2002:81. - 3. Polg. Isk. 1942/43:265. - 4. Kovács 1961:168. - Patay 1982.