🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hévey
következő 🡲

Hévey (1898-ig Teplin, 1910?-ig Hévei) Gyula (Pusztazámor, Fejér vm., 1883. ápr. 30.-Bp., 1953. ápr. 8.): plébános. - 1905. XI. 24: pappá szent., Dunaszentpálon kp., 1907: Bpen hitokt., 1910: Bp-Tabánban kp., 1913: a Szt Imre Koll. pref-a, 1915-20: táb. lelkész, 1920: egyhjogból drált, Bpen hittanár, 1921: Bp-Zugligetben lelkész, 1928: Bpen érs. helynökségi titkár, 1929: p. kamarás, 1935-53: Bp-Terézváros plnosa, c. apát. - M: Vázlatok a kat. missziók életéből. Bp., 1914. - Igazságot! (Ortodoxy) Írta G. K. Chesterton. Ford. Uo., 1919. (2. kiad. 1922) - Májusi ájtatosság rendje a Bp-terézvárosi plébtp-ban. Uo., 1937. (5. kiad. 1948) - Rövid kat. káté. A kat. hitre térni kívánók használatára. Olaszból ford. Uo., 1942. - Szerk. az 1931-től többször kiadott Harmat-Sík: Szt vagy, Uram! kat. egyh. népénekgyűjt. imarészét. 88

Schem. Strig. 1947:229; 1982:399. (a semat-ban 1910-ig s.v. Hévei) - Gulyás XIII:616.

Hévey László (Győrsziget, Győr vm., 1902. ápr. 3.-Bp., 1953. júl. 31.): közgazda. - Egy. tanulm-ait Bpen és Lille-ben végezte, Bpen közgtanból drált. Fizetéstelen tanárs. a közg. karon, 1931: Brüsszel, Antwerpen és Lille egy-ein ösztöndíjas. 1936: a műegy. mezőgazd. közig-tani int-ben fizetéstelen tanárs. 1940: a kassai keresk. főisk. r. tanára. 1945-49: min. o-főnök az Újjáépítési Min-ban. 1951. I: a SZIA II. o. tagja; tavasszal letartóztatták, →Grősz és társai perében IV. rendű vádlott mint a baloldali egy. hallg-k és belgiumi bányászok besúgója, fegyveres szervezkedés résztvevője. VI: ügyét elkülönítették, a katonai bíróság halálra ítélte, a Gyűjtőfogházban halt meg (kivégezték?). - M: A bpi Kir. M. Tudegy. Közg-tud. Kar közig. int-e. Bp., 1929. - A belgiumi és fro-i agrármozg-ak. Uo., 1932. (Klny. M. Gazdák Szléje) - A fr. agrárvidék falupol. vonatkozásai. Uo., 1936. (Klny. uaz) - Emlékirat a M. kir. Mezőgazd. Múz. múltjáról, feladatáról és jövő hivatásáról. Uo., 1938. (Klny. Kísérletügyi Közl.) - Ahol nincs nagybirtok. A föld és falu demológiai gazd. kérdései Fro-ban. Uo., 1939. - Agrarian reform in Hungary. Uo., 1940. (Documents on Hungary) (ném-ül, ol-ul és fr-ul is. Uo., 1940) - Einrichtungen d. landwirtschaflichen Kultur in Ungarn. Uo., 1941. (ang-ul, fr-ul és ol-ul is. Uo., 1941) - Providenza sociale in Ungheria. 1-2. rész. Az 1. r. Török Istvánnal. Uo., 1941. (ang-ul, fr-ul, ném-ül is. Uo., 1941) - Steinecker Ferenc emlékezete. Sopron, 1941. - Hungary's newest land policy. Bp., 1942. (ném-ül és ol-ul is. Uo., 1942) - Statisztika. 1. r. Kassa, 1943 k. - Közgtan. 1-2. r. Uo., 1943. P.P.

SZIA tagajánl. 1951:3. - Grősz József és társai bűnpere. Bp., 1951:6. - Összeesküvés a m. nép ellen. Bp., 1951:10.