🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Házi
következő 🡲

Házi Jenő, 1922-től vitéz (Vásárkút, Pozsony vm., 1892. ápr. 16.-Sopron, 1986. febr. 10.): levéltáros. - A pozsonyi kir. kat. gimn-ban éretts. 1914: a bpi tudegy-en tört-földr. szakos tanári okl-et szerzett. A bpi gyakorló gimn. gyakorló tanáraként hadbavonult, a cs. és kir. 94. majd a 84. gyalogezred katonája, az orosz és a rum. fronton harcolt, 2x sebesült, 1917: m. tört-ből drált és Sopron város levtárosa. 1950. VII: történt nyugdíjazásáig a levtár vez-je. - 1938. V. 6: a MTA l., 1949. XI. 29: tanácskozó tagja. - A Gestapo 1944. X. 16: letartóztatta, túszként elhurcolta. 1946: a városi tvhat. biz. küldötteként eredményesen tiltakozott a kormánynál a ném. anyanyelvű soproniak kitelepítése ellen. 1948: lemondott a soproni Kat. Konvent elnökségéről. - ~ fedezett föl egy a 15. sz. eleji virágéneket s egy 1400 tájáról származó m-lat. szójegyzéket. - M: Detrekő vára a kk-ban. (Dri ért.) Bp., 1917. (Tört. ért-ek 11.) - Unser geschichtliches Recht auf Westungarn. Uo., 1920. - Sopron sz. kir. város tört. 1. r. 1. köt. Okl-ek 1162-1406; 1. r. 2. köt. Okl-ek és levelek 1407-1427; 1. r. 3. köt. Okl-ek és levelek 1430-1452; 1. r. 4. köt. Okl-ek és levelek 1453-1459; 1. r. 5. köt. Okl-ek és levelek 1460-1481; 1. r. 6. köt. Okl-ek és levelek 1482-1520; 1. r. 7. köt. Okl-ek és iratok 1521-1531; 2. r. 2. köt. Végrendeletek és egyéb bejegyzések 1390-1524; 2. r. 2. köt. Végrendeletek, közgyűlési jegyzőkv-ek, polgárkönyvi feljegyzések és különféle számadások 1400-1541; 2. r. 3. köt. Különféle számadások és kimutatások 1432-1455; 2. r. 4. köt. Különféle számadáskv-ek és adójegyzékek 1454-1495; 2. r. 5. köt. Különféle számadások és adójegyzékek 1489-1530; 2. r. 6. köt. Pótköt. az 1. r. 1-7. és a 2. r. 1-5. köt-hez az 1278-1526. évekből. Közölte. Sopron, 1921-43. - Név- és tárgymutató a Soproni Okl-tár 1. és 2. köt-hez. Összeáll. Uo., 1922. - A soproni m-lat. szójegyzék. Közzétette és magyarázatokkal ellátta. (A szójegyzék hasonmásával) Bp., 1924. (A M. Nyelvtud. Társ. kiadv. 21.) - Sopron városa a Jagellók korában. Sopron, 1926. (Klny. Soproni Szle) - Sopron sz. kir. város magyarnyelvű kv-einek címjegyzéke 1926. Összeáll. Kund Arankával. 3. kiad. Uo., 1926. - 16. sz. m. nyelvű levelek Sopron sz. kir. város levtárából. Közölte. Uo., 1928. - Határszéli viszályaink az osztrákokkal a Jagellók uralkodása alatt. Bp., 1932. (Klny. Bécsi M. Tört. Int. évkv-e) - Haydn József zeneszerző őse. Sopron, 1935. (Klny. Soproni Hírl.) - Négy év múlva ünnepli Sopron alapításának 2000. évford-ját. Uo., 1936. (Klny. uaz) - Sopron a régi m. irod-ban. S.a.r. és kiad. Augusztinovicz Elemérrel és a soproni Áll. Széchenyi István Gimn. VI. o. tanulói közreműködésével. Bp., 1937. (M. irod. ritkaságok 36.) - Sopron kk. egyhtört-e. Sopron, 1939. (Győregyhm. múltjából 4. I.) - A soproni plébániai isk. Uo., 1939. (A Soproni Szle kiadv. 56.) - A soproni polgárjog megszerzésének tört. Uo., 1941. (Uaz 128.) - Gúnyvers a soproni asszonyokról 1595-ről. Bp., 1942. (Klny. Archivum Philologicum) - M-zsidó okl-tár. 6. köt. 1600-1740. Gyűjt. Szerk. Grünwald Fülöp, Scheiber Sándor; közrem. a 8-18. köt-nél. Bp., 1961-75. - Soproni polgárcsaládok 1535-1848. Forráskiadv. 1-2. köt. Bp., 1982. - Kz-ban: A soproni Gesichtsbuch; A vasvár-szombathelyi kápt. kk. okl-ei. - Betűjele: h. (Hadtört. Közlem-ek, 1913) 88

MTA tagajánl. Bp., 1938:42. - Sopron vm. 1938. V. 25. (vitéz dr. ~ ünneplése) - Soproni Szle 1972:97. (Horváth Zoltán: ~ 80 é.); 1984:241. (Uő: Széljegyzetek ~: Soproni polgárcsaládok 1535-1848. c. kv-éhez); 1987:178. (Uő: ~. 1892-1986) Arck. - Scheiber Sándor: ~ tud. publikációi. Bp., 1972. (Klny. M-zsidó okl-tár 15.) - Gulyás XII:903.