🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Házas Hétvége
következő 🡲

Házas Hétvége, HH (ang. Marriage Encounter, ME): a →házasság ápolásával foglalkozó lelkiségi mozgalom. - A házassági közösség ill. a papok, szerzetesek közösségük iránti hivatásának megújításával és újjáélesztésével, a személyes kapcsolat elmélyítésével kíván közreműködni az egyházi élet megújításában. Ezt a célt a hétvégi találkozón három házaspár és egy pap munkaközösségének irányításával kettesben való együtt gondolkodás és bizalmas beszélgetések sorozata szolgálja. A mozg. lelkisége a házasság szentségében gyökerezik, amit a házastársak a kegyelem forrásaként és sajátos küldetésként fedeznek fel. - A kezdeményezés Gabriel Calvo SJ spanyol családi lelkipásztor nevéhez fűződik, aki 1953: Barcelonában házassági szemináriumot kezdett. Mozgalomként ennek ellenére az USA-ban terjedt el, ahol a ~ módszereit Chuck Gallagher fejlesztette ki. Amerikából 1972 pünkösdjén Suenens bíb. és Guido Heyrbaut lelkipásztor révén vette át a ~t Belgium, majd onnan fokozatosan egész Európa. - Mo-on 1983: tartottak először ~t NDK-beli, majd osztrák házaspárok és papok közvetítésével, innen a Vajdaságba, Kárpátaljára, Szlovákiába, 1998: Erdélybe terjed tovább a mozgalom. Nemzeti vezetőségét (egy pap és egy házaspár) 3 évenként választják: 1984: Blanckenstein György ill. Csanádi Mihály és Márta (3 ciklusban), 1993: Blanckenstein György ill. László Tamás és Edit (2 ciklusban), 1998: Beöthy Tamás ill. Lábady Tamás és Éva, 2001: Blanckenstein György ill. Szakmáry András és Kamilla. - Lapja 1994: Házas Hétvége (megj. évente 3-4 szám). Pa.P.

Schütz 1993:230. - Házas Hétvége 1998. III.