🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hávor
következő 🡲

Hávor István, SJ (Holics, Nyitra vm., 1674. máj. 24.-Lőcse, 1731. jún. 5.): tanár. - 1690. X. 9: lépett a JT-ba Nagyszombatban, ahol retorikát hallg. 1703: uo. teol-t végzett, majd a humaniorákat és a retorikai osztályt tanította több évig Nagyszombatban, aztán több más helyen, végül Lőcsén. - M: Discordia concors, seu discaptatio philosophico-rhetorica... Nagyszombat, 1706. (névtelenül) - Manuductio ad eloquentiam seu via facilis ad assequendam juxta praecepta soarij... Uo., 1709. Cz.K.

Szinnyei IV:544. (*Malacka, márc. 24.) - JTÉ 1942:318. (406.) (s.v. Hanor; *Holics, 1674. máj.)

Hávor János, SJ (Szécsény, Nógrád vm., 1708. nov. 25.-1773 után): író, tanár. - A gimn-ot Pozsonyban végezte. 1723: Bécsben lépett a JT-ba, a teol-t és a fil-t Bécsben és Nagyszombatban végezte. 1740: a bölcs. és a teol. tanára Nagyszombatban. Uo. a hittud. karon 1742: a vitatkozástan, 1743: az erkölcstan, 1746: a skolasztika, 1748/49: a dogmatika tanára, a kar dékánja is. Azután rektor Kassán, 1757: Pécsett, majd Szakolcán. 1770: a kassai nyomda ig-ja (a JT 1773-as föloszlatásakor is). - M: De vera nobilitate liber. 1-2. vol. Nagyszombat, 1741. - Epitomae Historiae Byzantinae, e compluribus Graecis... Uo., 1746. (kz-ban) - De Deo uno, trino, de Jure et Justitia... Uo., 1748. (kz-ban) - Historia apostolica, ex antiquis monumentis collecta... Uo., 1749. - Panegyricus divo Ignatio dictus. Uo., 1749. Cz.K.

Szinnyei IV:545.

Hávor László, Habor, gr. (Ószombat, Nyitra vm., 1720-Jacca, Spo., 1792): hivatásos katona. - 1741: kornétás apja huszárezredében, gyors előmenetel után 1766: alezr-ként átengedve III. Károly sp. kir. szolgálatára, ezr., a sp. önkéntes lovasezr. parancsnoka, 1772: generális, 1779: altábornagy, 1779-83: a Gibraltár visszaszerzéséért vívott angolellenes háborúban lovassági parancsnok, 1788: Jacca katonai kormányzója; megbecsült hadvezér és hadseregszervező. Z.J.