🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gyermekvédelem
következő 🡲

gyermekvédelem: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenységek rendszere. – Szolgáltatásai 1) Pénzbeli ellátások: →rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, →rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, →óvodáztatási támogatás, →gyermektartásdíj megelőlegezése, →otthonteremtési támogatás. – 2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: →gyermekjóléti szolgáltatás, →gyermekek napközbeni ellátása, →gyermekek átmeneti gondozása, – 3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermek-védelmi szakellátások: →otthont nyújtó ellátás, →utógondozói ellátás, →területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. – 4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: a) védelembe vétel, b) családbafogadás, c) ideiglenes hatályú elhelyezés, d) átmeneti nevelésbe vétel, e) tartós nevelésbe vétel, f) nevelési felügyelet elrendelése, g) utógondozás elrendelése, h) utógondozói ellátás elrendelése. V.G.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Törvény. 1997.